Молитви вечірні

ГражданскийЦерковнослов'янськаУкраїнською

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́ждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени Твоему́, во вся́ дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Вседержи́телю, Сло́во О́тчее, Сам соверше́н сый, Иису́се Христе́, мно́гаго ра́ди милосе́рдия Твоего́ никогда́же отлуча́йся мене́, раба́ Твоего́, но всегда́ во мне почива́й. Иису́се, до́брый Па́стырю Твои́х ове́ц, не преда́ждь мене́ крамоле́ змии́не, и жела́нию сатанину́ не оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне есть. Ты у́бо, Го́споди Бо́же покланя́емый, Царю́ Святы́й, Иису́се Христе́, спя́ща мя сохрани́ немерца́ющим све́том, Ду́хом Твои́м Святы́м, И́мже освяти́л еси́ Твоя́ ученики́. Даждь, Го́споди, и мне, недосто́йному рабу́ Твоему́, спасе́ние Твое́ на ло́жи мое́м: просвети́ ум мой све́том ра́зума Свята́го Ева́нгелия Твоего́, ду́шу любо́вию Креста́ Твоего́, се́рдце чистото́ю словесе́ Твоего́, те́ло мое́ Твое́ю стра́стию безстра́стною, мысль мою́ Твои́м смире́нием сохрани́, и воздви́гни мя во вре́мя подо́бно на Твое́ славосло́вие. Я́ко препросла́влен еси́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу

Го́споди, Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, умилосе́рдися и поми́луй мя гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́ ми недосто́йному, и прости́ вся́, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́, во́льныя мо́я грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя: я́же от ю́ности и нау́ки злы, и я́же суть от на́гльства и уны́ния. А́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е́ в помышле́нии мое́м; или́ кого́ укори́х; или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м, или́ опеча́лих, или́ о чем прогне́вахся; или́ солга́х, или́ безго́дно спах, или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́; или́ бра́та моего́ опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на моли́тве, ум мой о лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся, или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое помы́слих, или́ добро́ту чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем; или́ неподо́бная глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, мо́я же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о моли́тве не ради́х, или́ и́но что́ соде́ях лука́вое, не по́мню, та бо вся́ и бо́льша сих соде́ях. Поми́луй мя, Тво́рче мой Влады́ко, уны́лаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец, да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю, блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю пречестно́е и́мя Твое́, со Отце́м, и Единоро́дным Его́ Сы́ном, ны́не и при́сно и во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Что́ Ти принесу́, или́ что́ Ти возда́м, великодарови́тый Безсме́ртный Царю́, ще́дре и человеколю́бче Го́споди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и спасе́ние души́ мое́й стро́я? Ми́лостив ми бу́ди гре́шному и обнаже́нному вся́каго де́ла бла́га, возста́ви па́дшую мою́ ду́шу, оскверни́вшуюся в безме́рных согреше́ниих, и отыми́ от мене́ весь по́мысл лука́вый ви́димаго сего́ жития́. Прости́ мо́я согреше́ния, еди́не Безгре́шне, я́же Ти согреши́х в сей день, ве́дением и неве́дением, сло́вом, и де́лом, и помышле́нием, и все́ми мои́ми чу́вствы. Ты Сам, покрыва́я, сохрани́ мя от вся́каго сопроти́внаго обстоя́ния Боже́ственною Твое́ю вла́стию, и неизрече́нным человеколю́бием, и си́лою. Очи́сти, Бо́же, очи́сти мно́жество грехо́в мои́х. Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя от се́ти лука́ваго, и спаси́ стра́стную мою́ ду́шу, и осени́ мя све́том лица́ Твоего́, егда́ прии́деши во сла́ве, и неосужде́нна ны́не сном усну́ти сотвори́, и без мечта́ния, и несмуще́н по́мысл раба́ Твоего́ соблюди́, и всю сатанину́ де́тель отжени́ от мене́, и просвети́ ми разу́мныя о́чи серде́чныя, да не усну́ в смерть. И посли́ ми а́нгела ми́рна, храни́теля и наста́вника души́ и те́лу моему́, да изба́вит мя от враг мои́х; да воста́в со одра́ моего́, принесу́ Ти благода́рственныя мольбы́. Ей, Го́споди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго раба́ Твоего́, изволе́нием и со́вестию; да́руй ми воста́вшу словесе́м Твои́м поучи́тися, и уны́ние бесо́вское дале́че от мене́ отгна́но бы́ти сотвори́ Твои́ми а́нгелы; да благословлю́ и́мя Твое́ свято́е, и просла́влю, и сла́влю Пречи́стую Богоро́дицу Мари́ю, Ю́же дал еси́ нам гре́шным заступле́ние, и приими́ Сию́ моля́щуюся за ны; вем бо, я́ко подража́ет Твое́ человеколю́бие, и моля́щися не престае́т. Тоя́ заступле́нием, и Честна́го Креста́ зна́мением, и всех святы́х Твои́х ра́ди, убо́гую ду́шу мою́ соблюди́, Иису́се Христе́ Бо́же наш, я́ко Свят еси́, и препросла́влен во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 5-я

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я

Го́споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом, и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем, да́ждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ния воста́ния теле́снаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

1Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ. 2Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. 3Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. 4Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. 5Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. 6Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. 7Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты́ же, я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь ду́ши моея́. 8Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е. 9Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й. 10Го́споди Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но да́ждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е. 11Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́. 12Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

1Го́споди, в покая́нии приими́ мя. 2Го́споди, не оста́ви мене́. 3Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. 4Го́споди, да́ждь ми мысль бла́гу. 5Го́споди, да́ждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. 6Го́споди, да́ждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. 7Го́споди, да́ждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. 8Го́споди, да́ждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. 9Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́. 10Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́. 11Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. 12Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, ра́ди честне́йшия Ма́тере Твоея́, и безпло́тных Твои́х а́нгел, Проро́ка же и Предте́чи и Крести́теля Твоего́, богоглаго́ливых же апо́стол, све́тлых и добропобе́дных му́ченик, преподо́бных и богоно́сных оте́ц, и всех святы́х моли́твами, изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго. Ей, Го́споди мой и Тво́рче, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, да́ждь и мне обраще́ние окая́нному и недосто́йному; изми́ мя от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти мя и свести́ во ад жи́ва. Ей, Го́споди мой, утеше́ние мое́, И́же мене́ ра́ди окая́ннаго в тле́нную плоть оболки́йся, исто́ргни мя от окая́нства, и утеше́ние пода́ждь души́ мое́й окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́ твори́ти Твоя́ повеле́ния, и оста́вити лука́вая дея́ния, и получи́ти блаже́нства Твоя́: на Тя бо, Го́споди, упова́х, спаси́ мя.

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

К Тебе́ Пречи́стей Бо́жией Ма́тери аз окая́нный припа́дая молю́ся: ве́си, Цари́це, я́ко безпреста́ни согреша́ю и прогневля́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́, и мно́гажды а́ще ка́юся, лож пред Бо́гом обрета́юся, и ка́юся трепе́ща: неуже́ли Госпо́дь порази́т мя, и по часе́ па́ки та́яжде творю́; ве́дущи сия́, Влады́чице мо́я Госпоже́ Богоро́дице, молю́, да поми́луеши, да укрепи́ши, и блага́я твори́ти да пода́си ми. Ве́си бо, Влады́чице моя́ Богоро́дице, я́ко отню́д и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела́, и все́ю мы́слию люблю́ зако́н Бо́га моего́; но не вем, Госпоже́ Пречи́стая, отку́ду я́же ненави́жду, та и люблю́, а блага́я преступа́ю. Не попуща́й, Пречи́стая, во́ли мое́й соверша́тися, не уго́дна бо есть, но да бу́дет во́ля Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́: да мя спасе́т, и вразуми́т, и пода́ст благода́ть Свята́го Ду́ха, да бых аз отсе́ле преста́л скверноде́йства, и про́чее пожи́л бых в повеле́нии Сы́на Твоего́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Aминь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва 11-я, ко святому ангелу-хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Кондак Богородице

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Богоро́дице Де́во, не пре́зри мене́ гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя́ бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Влады́ко Человеколю́бче, неуже́ли мне одр сей гроб бу́дет, или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем? Се ми гроб предлежи́т, се ми смерть предстои́т. Суда́ Твоего́, Го́споди, бою́ся и му́ки безконе́чныя, зло́е же творя́ не престаю́: Тебе́ Го́спода Бо́га моего́ всегда́ прогневля́ю, и Пречи́стую Твою́ Ма́терь, и вся́ Небе́сныя Си́лы, и свята́го а́нгела храни́теля моего́. Вем у́бо, Го́споди, я́ко недосто́ин есмь человеколю́бия Твоего́, но досто́ин есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но, Го́споди, или́ хощу́, или́ не хощу́, спаси́ мя. А́ще бо пра́ведника спасе́ши, ничто́же ве́лие; и а́ще чи́стаго поми́луеши, ничто́же ди́вно: досто́йни бо суть ми́лости Твоея́. Но на мне гре́шнем удиви́ ми́лость Твою́: о сем яви́ человеколю́бие Твое́, да не одоле́ет мо́я зло́ба Твое́й неизглаго́ланней бла́гости и милосе́рдию: и я́коже хо́щеши, устро́й о мне вещь.

Просвети́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́же, я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих; изба́ви мя от них и спаси́ мя, Бла́же, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вную Бо́жию Ма́терь, и святы́х а́нгел Святе́йшую, немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, Богоро́дицу сию́ испове́дающе, я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна, и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.
Знаменуй себя крестом и говори молитву Честно́му Кресту:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Молитва

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся́ нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Молитва

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же на мо́ри упра́ви. Путеше́ствующим спутеше́ствуй. Правосла́вным христиа́ном спобо́рствуй. Служа́щим и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам недосто́йным моли́тися о них поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших и упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и да́ждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исповедание грехов повседневное

Испове́даю Тебе́ Го́споду Бо́гу моему́ и Творцу́, во Святе́й Тро́ице Еди́ному, сла́вимому и покланя́емому, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, вся́ мо́я грехи́, я́же соде́ях во вся́ дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством, тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́мством, ревнова́нием, за́вистию, гне́вом, памятозло́бием, не́навистию, лихои́мством и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́жняго моего́ онепра́вдовах: о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́ Бо́гу моему́ представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися: то́чию, Го́споди Бо́же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния мо́я милосе́рдием Твои́м прости́ ми, и разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Человеколю́бец.
Когда отходишь ко сну, произноси:

В ру́це Твои́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, предаю́ дух мой: Ты же мя благослови́, Ты мя поми́луй и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.

Мlтвы на с0нъ грzдyщымъ.

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію2 ти2мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ: не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцdе: надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи, поми1луй. [в7i.]

Мlтва №, с™aгw макaріа вели1кагw,
къ бGу nц7Y:

Б9е вёчный и3 цRю2 всsкагw создaніz, спод0бивый мS дaже въ чaсъ сeй доспёти, прости1 ми грэхи2, ±же сотвори1хъ въ сeй дeнь, дёломъ, сл0вомъ и3 помышлeніемъ: и3 њчи1сти, гDи, смирeнную мою2 дyшу t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 дaждь ми2, гDи, въ нощи2 сeй с0нъ прейти2 въ ми1рэ: да востaвъ t смирeннагw ми2 л0жа, бlгоугождY прес™0му и4мени твоемY во вс‰ дни6 животA моегw2, и3 поперY борю1щыz мS враги2, плотск‡z и3 безплHтныz: и3 и3збaви мS, гDи, t помышлeній сyетныхъ, њсквернsющихъ мS, и3 п0хотей лукaвыхъ. Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7, с™aгw ґнті0ха,
ко гDу нaшему ї}су хrтY:

Вседержи1телю, сл0во џ§ее, сaмъ совершeнъ сhй, ї}се хrтE, мн0гагw рaди млcрдіz твоегw2 никогдaже tлучaйсz менє2 рабA твоегw2, но всегдA во мнЁ почивaй. Ї}се, д0брый пaстырю твои1хъ nвeцъ, не предaждь менє2 крамолЁ ѕміи1нэ, и3 желaнію сатанинY не њстaви менє2, ћкw сёмz тли2 во мнЁ є4сть. Ты2 ќбw гDи б9е покланsемый, цRю2 с™hй ї}се хrтE, спsща мS сохрани2 немерцaющимъ свётомъ, д¦омъ твои1мъ с™hмъ, и4мже њс™и1лъ є3си2 тво‰ ў§нки2. Дaждь гDи и3 мнЁ, недост0йному рабY твоемY, сп7сeніе твоE на л0жи моeмъ: просвэти2 ќмъ м0й свётомъ рaзума с™aгw є3ђліа твоегw2, дyшу люб0вію кrтA твоегw2, сeрдце чcтот0ю словесE твоегw2, тёло моE твоeю стrтію безстрaстною: мhсль мою2 твои1мъ смирeніемъ сохрани2, и3 воздви1гни мS во врeмz под0бно на твоE славосл0віе. Ћкw препрослaвленъ є3си2 со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ д¦омъ, во вёки. Ґми1нь.

Мlтва G, ко прес™0му д¦у:

ГDи, цRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, ўмлcрдисz, и3 поми1луй мS грёшнаго рабA твоего2, и3 tпусти1 ми недост0йному, и3 прости2 вс‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ днeсь ћкw человёкъ, пaче же и3 не ћкw человёкъ, но и3 горёе скотA: вHльныz мо‰ грэхи2 и3 невHльныz, вёдwмыz и3 невёдwмыz, ±же t ю4ности, и3 t наyки ѕлы2, и3 ±же сyть t нaгльства и3 ўнhніz. Ѓще и4менемъ твои1мъ клsхсz, и3ли2 похyлихъ є5 въ помышлeніи моeмъ: и3ли2 кого2 ўкори1хъ, и3ли2 њклеветaхъ кого2 гнёвомъ мои1мъ, и3ли2 њпечaлихъ: и3ли2 њ чeмъ прогнёвахсz, и3ли2 солгaхъ, и3ли2 безг0днw спaхъ: и3ли2 ни1щъ пріи1де ко мнЁ, и3 презрёхъ є3го2: и3ли2 брaта моего2 њпечaлихъ, и3ли2 свaдихъ, и3ли2 кого2 њсуди1хъ: и3ли2 развеличaхсz, и3ли2 разгордёхсz, и3ли2 разгнёвахсz: и3ли2 стоsщу ми2 на мlтвэ, ќмъ м0й њ лукaвствіи мjра сегw2 подви1жесz: и3ли2 развращeніе помhслихъ, и3ли2 њб8zд0хсz, и3ли2 њпи1хсz, и3ли2 без8 ўмA смэsхсz: и3ли2 лукaвое помhслихъ, и3ли2 добр0ту чуждyю ви1дэвъ, и3 т0ю ўsзвленъ бhхъ сeрдцемъ: и3ли2 неподHбнаz глаг0лахъ, и3ли2 грэхY брaта моегw2 посмэsхсz, мо‰ же сyть безчи1слєннаz согрэшє1ніz: и3ли2 њ мlтвэ неради1хъ, и3ли2 и4но что2 содёzхъ лукaвое, не п0мню: т† бо вс‰ и3 бHльша си1хъ содёzхъ. Поми1луй мS тв0рче м0й вLко, ўнhлаго и3 недост0йнаго рабA твоего2: и3 њстaви ми2, и3 tпусти2, и3 прости1 мz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: да съ ми1ромъ лsгу, ўснY и3 почjю, блyдный, грёшный и3 nкаsнный ѓзъ: и3 поклоню1сz, и3 воспою2, и3 прослaвлю пречcтн0е и4мz твоE, со nц7eмъ, и3 є3динор0днымъ є3гw2 сн7омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва д7, с™aгw макaріа вели1кагw:

Чт0 ти принесY, и3ли2 чт0 ти воздaмъ, великодарови1тый безсмeртный цRю2, щeдре и3 чlвэколю1бче гDи; ћкw лэнsщасz менE на твоE ўгождeніе, и3 ничт0же бlго сотв0рша, привeлъ є3си2 на конeцъ мимошeдшагw днE сегw2, њбращeніе и3 сп7сeніе души2 моeй стр0z. Млcтивъ ми2 бyди грёшному, и3 њбнажeнному всsкагw дёла бlга: возстaви пaдшую мою2 дyшу, њскверни1вшуюсz въ безмёрныхъ согрэшeніихъ, и3 tими2 t менє2 вeсь п0мыслъ лукaвый ви1димагw сегw2 житіS. Прости2 мо‰ согрэшє1ніz, є3ди1не безгрёшне, є4же ти2 согрэши1хъ въ сeй дeнь, вёдэніемъ и3 невёдэніемъ, сл0вомъ, и3 дёломъ, и3 помышлeніемъ, и3 всёми мои1ми чyвствы. Ты2 сaмъ покрывaz сохрани1 мz t всsкагw сопроти1внагw њбстоsніz, бжcтвенною твоeю влaстію, и3 неизречeннымъ чlвэколю1біемъ, и3 си1лою. Њчи1сти б9е, њчи1сти мн0жество грэхHвъ мои1хъ. Бlговоли2 гDи и3збaвити мS t сёти лукaвагw, и3 сп7си2 стрaстную мою2 дyшу, и3 њсэни1 мz свётомъ лицA твоегw2, є3гдA пріи1деши во слaвэ: и3 неwсуждeнна нhнэ сн0мъ ўснyти сотвори2, и3 без8 мечтaніz: и3 несмущeнъ п0мыслъ рабA твоегw2 соблюди2, и3 всю2 сатанинY дётель tжени2 t менє2: и3 просвэти1 ми раз{мныz џчи сердє1чныz, да не ўснY въ смeрть. И# посли1 ми ѓгGла ми1рна, храни1телz и3 настaвника души2 и3 тёлу моемY, да и3збaвитъ мS t вр†гъ мои1хъ: да востaвъ со nдрA моегw2, принесy ти бlгодaрствєнныz мольбы6. Е$й гDи, ўслhши мS грёшнаго и3 ўб0гаго рабA твоего2, и3зволeніемъ и3 с0вэстію: дaруй ми2 востaвшу словесє1мъ твои6мъ поучи1тисz, и3 ўнhніе бэс0вское далeче t менє2 tгнaно бhти сотвори2 твои1ми ѓгGлы: да бlгословлю2 и4мz твоE с™0е, и3 прослaвлю, и3 слaвлю пречcтую бцdу мRjю, ю4же дaлъ є3си2 нaмъ грBшнымъ заступлeніе, и3 пріими2 сію2 молsщуюсz за ны2: вёмъ бо, ћкw подражaетъ твоE чlвэколю1біе, и3 молsщисz не престаeтъ. ТоS заступлeніемъ, и3 чcтнaгw кrтA знaменіемъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ рaди, ўб0гую дyшу мою2 соблюди2 ї}се хrтE б9е нaшъ: ћкw с™ъ є3си2, и3 препрослaвленъ во вёки. Ґми1нь.

Мlтва є7:

ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во дни2 сeмъ сл0вомъ, дёломъ и3 помышлeніемъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ прости1 ми. Ми1ренъ с0нъ и3 безмzтeженъ дaруй ми2, ѓгGла твоего2 храни1телz посли2, покрывaюща и3 соблюдaюща мS t всsкагw ѕлA: ћкw ты2 є3си2 храни1тель душaмъ и3 тэлесє1мъ нaшымъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ѕ7:

ГDи б9е нaшъ, въ нег0же вёровахомъ, и3 є3гHже и4мz пaче всsкагw и4мене призывaемъ: дaждь нaмъ, ко снY tходsщымъ, њслaбу души2 и3 тёлу, и3 соблюди2 нaсъ t всsкагw мечтaніz, и3 тeмныz слaсти кромЁ: ўстaви стремлeніе страстeй, ўгаси2 разжжє1ніz востaніz тэлeснагw. Дaждь нaмъ цэломyдреннэ пожи1ти дёлы и3 словесы2: да добродётельное жи1тельство воспріeмлюще, њбэтовaнныхъ не tпадeмъ бlги1хъ твои1хъ, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва з7, с™aгw їwaнна златоyстагw:
мlтвы молє1бныz,
числ0мъ двaдесzтимъ четhремъ часHмъ,
дневны6мъ и3 нощны6мъ.

[№] ГDи, не лиши2 менє2 нбcныхъ твои1хъ бл†гъ. [в7] ГDи, и3збaви мS вёчныхъ мyкъ. [G] ГDи, ўм0мъ ли и3ли2 помышлeніемъ, сл0вомъ и3ли2 дёломъ согрэши1хъ, прости1 мz. [д7] ГDи, и3збaви мS всsкагw невёдэніz, и3 забвeніz, и3 малодyшіz, и3 њкаменeннагw нечyвствіz. [є7] ГDи, и3збaви мS t всsкагw и3скушeніz. [ѕ7] ГDи, просвэти2 моE сeрдце, є4же помрачи2 лукaвое похотёніе. [з7] ГDи, ѓзъ ћкw человёкъ согрэши1хъ, тh же ћкw бGъ щeдръ, поми1луй мS, ви1дz нeмощь души2 моеS. [}] ГDи, посли2 бlгодaть твою2 въ п0мощь мнЁ, да прослaвлю и4мz твоE с™0е. [f7] ГDи ї}се хrтE, напиши1 мz рабA твоего2 въ кни1зэ жив0тнэй, и3 дaруй ми2 конeцъ бlгjй. [‹] ГDи б9е м0й, ѓще и3 ничт0же бlго сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но дaждь ми2 по бlгодaти твоeй, положи1ти начaло бlг0е. [№i] ГDи, њкропи2 въ сeрдцэ моeмъ р0су бlгодaти твоеS. [в7i] ГDи нб7сE и3 земли2, помzни1 мz грёшнаго рабA твоего2, стyднаго и3 нечи1стаго, во цrтвіи твоeмъ. Ґми1нь.

[№] ГDи, въ покаsніи пріими1 мz. [в7] ГDи, не њстaви менє2. [G] ГDи, не введи2 менє2 въ напaсть. [д7] ГDи, дaждь ми2 мhсль бlгу. [є7] ГDи, дaждь ми2 слeзы, и3 пaмzть смeртную, и3 ўмилeніе. [ѕ7] ГDи, дaждь ми2 п0мыслъ и3сповёданіz грэхHвъ мои1хъ. [з7] ГDи, дaждь ми2 смирeніе, цэломyдріе и3 послушaніе. [}] ГDи, дaждь ми2 терпёніе, великодyшіе и3 кр0тость. [f7] ГDи, всели2 въ мS к0рень бlги1хъ, стрaхъ тв0й въ сeрдце моE. [‹] ГDи, спод0би мS люби1ти тS t всеS души2 моеS и3 помышлeніz, и3 твори1ти во всeмъ в0лю твою2. [№i] ГDи, покрhй мS t человBкъ нёкоторыхъ, и3 бэсHвъ, и3 страстeй, и3 t всsкіz и3нhz непод0бныz вeщи. [в7i] ГDи, вёси, ћкw твори1ши, ћкоже ты2 в0лиши, да бyдетъ в0лz твоS и3 во мнЁ грёшнэмъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва }, ко гDу нaшему ї}су хrтY:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, рaди чcтнёйшіz м™ре твоеS, и3 безпл0тныхъ твои1хъ ѓгGлъ, прbр0ка же и3 п®тeчи и3 кrти1телz твоегw2, бGоглаг0ливыхъ же ґпcлъ, свётлыхъ и3 добропобёдныхъ м§нкъ, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ, и3 всёхъ с™hхъ мlтвами, и3збaви мS настоsщагw њбстоsніz бэс0вскагw. Е$й, гDи м0й и3 тв0рче, не хотsй смeрти грёшнагw, но ћкоже њбрати1тисz и3 жи1ву бhти є3мY, дaждь и3 мнЁ њбращeніе nкаsнному и3 недост0йному: и3зми1 мz t ќстъ пaгубнагw ѕмjz, зіsющагw пожрeти мS, и3 свести2 во ѓдъ жи1ва. Е$й, гDи м0й, ўтэшeніе моE, и4же менє2 рaди nкаsннагw въ тлённую пл0ть њболкjйсz, и3ст0ргни мS t nкаsнства, и3 ўтэшeніе подaждь души2 моeй nкаsннэй. Всади2 въ сeрдце моE твори1ти тво‰ повелBніz, и3 њстaвити лук†ваz дэ‰ніz, и3 получи1ти бlжє1нства тво‰: на тs бо гDи ўповaхъ, сп7си1 мz.

Мlтва f7, ко прес™ёй бцdэ,
с™aгw петрA студjйскагw:

Къ тебЁ пречтcэй б9іей м™ри ѓзъ nкаsнный припaдаz молю1сz: вёси, цRи1це, ћкw безпрестaни согрэшaю и3 прогнэвлsю сн7а твоего2 и3 бGа моего2, и3 мн0гажды ѓще кaюсz, л0жъ пред8 бGомъ њбрэтaюсz, и3 кaюсz трепeщz: не ўжeли гDь порази1тъ мS, и3 по часЁ пaки т†zжде творю2. Вёдущи сі‰, вLчце моS гпcжE бцdе, молю2, да поми1луеши, да ўкрэпи1ши, и3 бlг†z твори1ти да подaси ми2. Вёси бо, вLчце моS бцdе, ћкw tню1дъ и4мамъ въ нeнависти ѕл†z мо‰ дэлA, и3 всeю мhслію люблю2 зак0нъ бGа моегw2: но не вёмъ, гпcжE пречтcаz, tкyду ±же ненави1жду, т† и3 люблю2, ґ бlг†z преступaю. Не попущaй, пречтcаz, в0ли моeй совершaтисz, не ўг0дна бо є4сть: но да бyдетъ в0лz сн7а твоегw2 и3 бGа моегw2: да мS сп7сeтъ, и3 вразуми1тъ, и3 подaстъ бlгодaть с™aгw д¦а, да бhхъ ѓзъ tсeлэ престaлъ сквернодёйства, и3 пр0чее пожи1лъ бhхъ въ повелёніи сн7а твоегw2, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 держaва, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ‹, ко прес™ёй бцdэ:

Бlгaгw цRS бlгaz м™и, пречcтаz и3 бlгословeннаz бцdе мRjе, млcть сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw и3злeй на стрaстную мою2 дyшу, и3 твои1ми мlтвами настaви мS на дэ‰ніz бlг†z: да пр0чее врeмz животA моегw2 без8 пор0ка прейдY, и3 тоб0ю рaй да њбрsщу, бцdе дв7о, є3ди1на чcтаz и3 бlгословeннаz.

Мlтва №i, ко с™0му ѓгGлу храни1телю:

ЃгGле хrт0въ, храни1телю м0й с™hй, и3 покрови1телю души2 и3 тёла моегw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ во днeшній дeнь, и3 t всsкагw лукaвствіz проти1внагw ми2 врагA и3збaви мS, да ни въ к0емже грэсЁ прогнёваю бGа моего2: но моли2 за мS грёшнаго и3 недост0йнаго рабA, ћкw да дост0йна мS покaжеши бlгости и3 млcти всес™hz трbцы, и3 м™ре гDа моегw2 ї}са хrтA, и3 всёхъ с™hхъ. Ґми1нь.

Кондaкъ бцdэ, глaсъ }:

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Преслaвнаz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нaшу мlтву сн7у твоемY и3 бGу нaшему, да сп7сeтъ тоб0ю дyшы нaшz.

ВсE ўповaніе моE на тS возлагaю, м™и б9іz, сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ.

Бцdе дв7о, не прeзри менє2 грёшнагw, трeбующа твоеS п0мощи и3 твоегw2 заступлeніz: на тs бо ўповA душA моS, и3 поми1луй мS.

Мlтва с™aгw їwаннjкіа:

Ўповaніе моE nц7ъ, прибёжище моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй: трbце с™az, слaва тебЁ.

Њкончаніе мlтвъ:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Тaже, вмёстw прощeніz:

Њслaби, њстaви, прости2 б9е прегрэшє1ніz н†ша, вHльнаz и3 невHльнаz, ±же въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, ±же во дни2 и3 въ нощи2, ±же во ўмЁ и3 въ помышлeніи: вс‰ нaмъ прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Мlтва:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2, гDи чlвэколю1бче. Бlготворsщымъ бlгосотвори2. Брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нaшымъ дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную. Въ нeмощехъ сyщыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. Я%же въ м0ри ўпрaви. Путешeствующымъ спутешeствуй. Хrтіaнwмъ споб0рствуй. Служaщымъ и3 ми1лующымъ нaсъ грэхHвъ њставлeніе дaруй. Заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй млcти. Помzни2 гDи, прeжде ўс0пшихъ nтє1цъ и3 брaтій нaшихъ, и3 ўпок0й и5хъ, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2. Помzни2 гDи, брaтій нaшихъ плэнeнныхъ, и3 и3збaви | t всsкагw њбстоsніz. Помzни2 гDи, плодоносsщихъ и3 добродёлающихъ во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную. Помzни2 гDи и3 нaсъ, смирeнныхъ, и3 грёшныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, и3 просвэти2 нaшъ ќмъ свётомъ рaзума твоегw2, и3 настaви нaсъ на стезю2 зaповэдей твои1хъ: мlтвами пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

И#сповёданіе грэхHвъ повседнeвное:

И#сповёдаю тебЁ гDу бGу моемY и3 творцY, во с™ёй трbцэ є3ди1ному, слaвимому и3 покланsемому, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, вс‰ мо‰ грэхи2, ±же содёzхъ во вс‰ дни6 животA моегw2, и3 на всsкій чaсъ, и3 въ настоsщее врeмz, и3 въ прешeдшыz дни6 и3 нHщи: дёломъ, сл0вомъ, помышлeніемъ, њб8zдeніемъ, піsнствомъ, тайноzдeніемъ, праздносл0віемъ, ўнhніемъ, лёностію, прекосл0віемъ, непослушaніемъ, њклеветaніемъ, њсуждeніемъ, небрежeніемъ, самолю1біемъ, многостzжaніемъ, хищeніемъ, неправдоглаг0ланіемъ, скверноприбhтчествомъ, мшелои1мствомъ, ревновaніемъ, зaвистію, гнёвомъ, памzтоѕл0біемъ, нeнавистію, лихои1мствомъ, и3 всёми мои1ми чyвствы: зрёніемъ, слyхомъ, њбонsніемъ, вкyсомъ, њсzзaніемъ, и3 пр0чими мои1ми грэхи6, душeвными вкyпэ и3 тэлeсными, и4миже тебE бGа моего2 и3 творцA прогнёвахъ, и3 бли1жнzго моего2 њнепрaвдовахъ. Њ си1хъ жалёz, ви1нна себE тебЁ, бGу моемY, представлsю, и3 и3мёю в0лю кazтисz: т0чію, гDи б9е м0й, помози1 ми, со слезaми смирeннw молю1 тz: прешє1дшаz же согрэшє1ніz мо‰ млcрдіемъ твои1мъ прости1 ми, и3 разрэши2 t всёхъ си1хъ, ±же и3зглаг0лахъ пред8 тоб0ю, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Мlтва с™aгw їwaнна дамаски1на,
ю4же ўказyz на џдръ тв0й, глаг0ли:

ВLко чlвэколю1бче, не ўжeли мнЁ џдръ сeй гр0бъ бyдетъ; и3ли2 є3щE nкаsнную мою2 дyшу просвэти1ши днeмъ; Сe ми гр0бъ предлежи1тъ, сe ми смeрть предстои1тъ. СудA твоегw2 гDи бою1сz, и3 мyки безконeчныz, ѕл0е же творS не престаю2: тебE гDа бGа моего2 всегдA прогнэвлsю, и3 пречcтую твою2 м™рь, и3 вс‰ нбcныz си6лы, и3 с™aго ѓгGла храни1телz моего2. Вёмъ u5бо гDи, ћкw недост0инъ є4смь чlвэколю1біz твоегw2, но дост0инъ є4смь всsкагw њсуждeніz и3 мyки. Но гDи, и3ли2 хощY, и3ли2 не хощY, сп7си1 мz. Ѓще бо прaведника сп7сeши, ничт0же вeліе, и3 ѓще чи1стаго поми1луеши, ничт0же ди1вно: дост0йни бо сyть млcти твоеS. Но на мнЁ грёшнэмъ ўдиви2 млcть твою2: њ сeмъ kви2 чlвэколю1біе твоE, да не њдолёетъ моS ѕл0ба твоeй неизглаг0ланнэй бlгости и3 млcрдію: и3 ћкоже х0щеши, ўстр0й њ мнЁ вeщь.

И# тaкw хотsй возлещи2 на постeлю,
глаг0ли тропари2 сі‰, глaсъ в7:

Просвэти2 џчи мои2 хrтE б9е: да не когдA ўснY въ смeрть, да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Застyпникъ души2 моеS бyди б9е, ћкw посредЁ хождY сэтeй мн0гихъ: и3збaви мS t ни1хъ, и3 сп7си1 мz бlже, ћкw чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Преслaвную б9ію м™рь, и3 с™hхъ ѓгGлъ с™ёйшую, нем0лчнw воспои1мъ сeрдцемъ и3 ўсты2, бцdу сію2 и3сповёдающе, ћкw вои1стинну р0ждшую нaмъ бGа воплощeнна, и3 молsщуюсz непрестaннw њ душaхъ нaшихъ.

Тaже цэлyй кrтъ тв0й, и3 прекрести2 кrт0мъ мёсто твоE t главы2 и3 до н0гъ, тaкожде и3 t всёхъ стрaнъ, глаг0лz:

Мlтва чcтн0му кrтY:

Да воскrнетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ бёси t лицA лю1бzщихъ бGа, и3 знaменующихсz кrтнымъ знaменіемъ, и3 въ весeліи глаг0лющихъ: рaдуйсz, пречcтнhй и3 животворsщій кrте гDень, прогонszй бёсы си1лою на тебЁ пропsтагw гDа нaшегw ї}са хrтA, во ѓдъ сшeдшагw, и3 попрaвшагw си1лу діaволю, и3 даровaвшагw нaмъ тебE, кrтъ св0й чcтнhй, на прогнaніе всsкагw супостaта. Q пречcтнhй и3 животворsщій кrте гDень! помогaй ми2 со с™0ю гпcжeю дв7ою бцdею, и3 со всёми с™hми во вёки. Ґми1нь.

И#ли крaткw:

Њгради1 мz гDи си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw твоегw2 кrтA, и3 сохрани1 мz t всsкагw ѕлA.

Е#гдA tх0диши ко снY, глаг0ли:

Въ рyцэ твои2, гDи ї}се хrтE б9е м0й, предаю2 дyхъ м0й: тh же мS бlгослови2, ты2 мS поми1луй, и3 жив0тъ вёчный дaруй ми2. Ґми1нь.

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Царю Небесний, Утішителю‚ Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.

Господи, помилуй (тричі).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є Царство, і сила, і слава‚ Отця, і Сина, і Святого Духа‚ нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Тропарі покаянні

Помилуй нас‚ Господи‚ помилуй нас‚ бо‚ жодного виправдання не маючи‚ ми‚ грішні‚ Тобі‚ як Владиці‚ цю молитву приносимо: помилуй нас.

Слава Отцю‚ і Сину‚ і Святому Духові.

Господи‚ помилуй нас‚ бо на Тебе ми надіємось: не прогнівайся дуже на нас і не пам’ятай беззаконь наших‚ але зглянься і нині‚ як Благоутробний‚ і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш‚ а ми‚ люди Твої‚ всі творіння рук Твоїх і ім’я Твоє призиваємо.

І нині‚ і повсякчас‚ і на віки віків. Амінь.

Милосердя двері відкрий нам‚ Благословенна Богородице‚ щоб ми‚ на Тебе на­діючись‚ не загинули‚ а від усякого лиха Тобою визволилися. Бо Ти єси спасіння роду християнського.

Господи‚ помилуй (12 разів).

 

Молитва 1-ша, святого Макарія Великого до Бога Отця

Боже вічний і Царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою; і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла й духу. І дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб‚ вставши з мого смиренного ложа‚ я догоджав пресвятому імені Твоєму в усі дні життя мого й переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене‚ і похотей лукавих. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця‚ і Сина‚ і Святого Духа‚ нині‚ і повсякчас‚ і на віки віків. Амінь.

 

Молитва 2-га, св. Антиоха до Господа Ісуса Христа

Вседержителю, Слово Отчеє, Всесвятий Ісусе Христе. З великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, Добрий Пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже‚ Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю Святий‚ Ісусе Христе, охо­ро­ни мене, коли я спатиму, тим Світлом, що ніколи не меркне‚ – Духом Твоїм Святим, що Ним освятив Ти Своїх учеників. Подай, Господи, і мені‚ недостойному рабові Твоєму‚ спасіння Твоє на ложі моїм, просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу – любов’ю до Хреста Твого, серце – чистотою Слова Твого, тіло моє – Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони і в слушний час підведи мене від сну на славослів’я Твоє, бо Ти препрославлений єси з Безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь.

 

Молитва 3-тя, до Святого Духа

Господи‚ Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, змилосердься й помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені, недостойному‚ все, чим я згрішив перед Тобою сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини; всі мої гріхи вільні і невільні, відомі і невідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство й зневіру. Може‚ іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках, може‚ кому докоряв, або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогні­вався, або неправду сказав, або перед­часно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив‚ або затівав сварки, чи‚ може‚ кого обсудив, або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об’їдався чи обпивався, або без глузду сміявся, або зле задумав, або‚ бачачи доброту ближнього, за­з­д­рив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, Творче мій і Владико, лінивого і негідного раба Твого‚ і вибач, і відпусти, і прости мені, як Благий і Чоловіколюбець, нехай спо­кійно ляжу, засну та відпочину я‚ блуд­ний, грішний і окаянний, і покло­нюся, і оспіваю‚ й прославлю пречесне ім’я Твоє з Отцем і Єдинородним Його Сином нині, і повсякчас‚ і на віки віків. Амінь.

 

Молитва 4-та, св. Макарія Великого

Що Тобі принесу? Або чим Тобі віддячу, Великодаровитий, Безсмертний Царю, Щедрий і Чоловіколюбче Господи‚ за те, що мене‚ який лінується на Твоє служіння і нічого доброго не зробив, Ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірности і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу‚ що осквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний Ти Безгрішний, прости провини мої, вчинені перед Тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою й всіма моїми почуттями. Ти Сам‚ покриваючи‚ охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи Божественною Твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських, спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним‚ і охорони думки раба Твого від мрій і стурбованости. Віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти мисленні очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене‚ грішного й убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого, віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім’я Твоє святе і прославляти‚ і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист, і прийми Її‚ що молиться за нас. Бо знаю, що Вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом, і Чесного Хреста знаменням‚ і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісусе Христе‚ Боже наш, бо Ти Святий єси і Найслав­ніший повіки. Амінь.

 

Молитва 5-та

Господи Боже наш, все‚ у чому я згрі-шив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти‚ як Благий і Чоловіколюбець‚ прости мені, мирний і безтурботний сон подай мені, ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти Охоронець душ і тіл наших і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину‚ і Святому Духові‚ нині, і повсякчас‚ і на віки віків. Амінь.

 

Молитва 6-та

Господи Боже наш, в Якого ми віруємо і Чиє ім’я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну‚ полегшення для душі і тіла й охорони нас від усякого марева і від темної пристрасти; припини пристрасне бажання; погаси полум’я тілесного збудження; подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб‚ сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси навіки.

 

Молитва 7-ма, св. Іоана Золотоустого, на всяку годину дня й ночі

Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я, прости мені, Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухости і закам’янілої нечутливости. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив, Ти ж‚ як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім’я Твоє святе. Господи, Ісусе Христе, запиши мене‚ раба Твого‚ в книзі життя і подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом’яни мене‚ грішного, мерзенного і нечистого раба Твого‚ в Царстві Твоїм. Амінь.

Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, па­м’ять про смерть і розчулення серця. Гос­по­ди, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Госпо­ди, вкорени страх Твій благий в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих лю­дей‚ і бісів, і пристрастей‚ і від усього‚ шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені гріш­нім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

 

Молитва 8-ма, до Господа нашого Ісуса Христа

Господи Ісусе Христе‚ Сину Божий, заради Найчеснішої Матері Твоєї, і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого‚ Богоглаголивих апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних от­ців і всіх святих молитвами визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій і Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені окаянному і недостойному; забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, Утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть, врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління‚ й залишити злі діла‚ і здобути блаженство Твоє, бо на Тебе, Господи, я уповаю, спаси мене.

 

Молитва 9-та, Петра Студита до Пресвятої Богородиці

До Тебе, Пречистої Божої Матері, я‚ припадаючи, молюся: Ти знаєш‚ Царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся пе­ред Богом‚ і знову зі страхом каюся, і відразу знову те ж саме роблю: невже Господь уразить мене? Знаючи про те, Владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю, Пречиста Царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу, роблю‚ не допускай, Пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, Який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого й Бога мого, Якому належить всяка слава, честь і держава з Безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, Благим і Животворчим Духом нині‚ і повсякчас‚ і на віки віків. Амінь.

 

Молитва 10-та, до Пресвятої Богородиці

Благого Царя Блага Мати, Пречиста і Благословенна Богородице Маріє, милість Сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов‚ Богородице Діво, єдина чиста і благословенна.

 

Молитва 11-та, до св. Ангела-Охоронителя

Ангеле Христів, Охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости‚ чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене‚ грішного й недостойного раба, щоб стати мені достойним благости й милости Всесвятої Тройці‚ і Матері Господа мого Ісуса Христа‚ і всіх святих. Амінь.

 

Кондак Богородиці, глас 8

Непереможній Воєводі – переможнії ми‚ звільнившися від бід‚ вдячні пісні підносимо Тобі‚ раби Твої‚ Богородице. Але Ти, що маєш державу непереможну‚ від всяких нас бід визволи, щоб до Тебе взивати: “Радуйся, Невісто Неневістная”.

Преславна Приснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші.

Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм.

Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі й Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене.

Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий: Тройце Свята, слава Тобі.

Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, Присноблаженну і Пре­непорочну і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Господи‚ помилуй (тричі).

Господи‚ благослови. І відпуст.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.

Молитва св. Іоана Дамаскіна 

Вказуючи на постіль свою, промовляй:

Владико Чоловіколюбче, невже ця по­стіль буде мені домовиною чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся і нескінченної муки, зло ж робити не перестаю і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, й Пречисту Твою Матір, і всі Небесні Сили‚ і святого Ангела-Охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного, і якщо чистого помилуєш, то тут нема нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милости, але вияви дивну Твою милість на мені грішному й у цьому яви чоловіко­любство Твоє, і нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя, і‚ як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння.

І перед тим, як ляжеш у постіль, промовляй ще:

Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій: я подолав його.

Слава Отцю‚ і Сину‚ і Святому Духові.

Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет; визволи мене від них і спаси мене, Благий, як Чоловіколюбець.

І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого й безперестанно молиться за душі наші.

Також‚ поцілувавши хрест свій, осіняй себе хрестом і постіль свою від голови до ніг, а також усі чотири сторони світу, читаючи

Молитву до Чесного Хреста.

Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих‚ хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся‚ Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою роз­п’ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов‚ й подолав силу диявола‚ й дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний‚ на прогнання всякого супротивника. О Пречесний і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею й зо всіма святими Небесними Силами завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва

Захисти мене‚ Господи‚ силою Чесного і Животворчого Твого Хреста і ним охорони мене від усякого зла.

Потім замість прощення:

Полегши, відпусти, прости, Боже, грі­хи наші вільні й невільні, словом чи ді­лом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі‚ чи в думках, чи в помислах заподіяні‚ – все нам прости, бо Ти Благий і Чоловіколюбець.

Молитва

Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи Чоловіколюбче. Благочинцям – добро вчини. Братам і рідним нашим даруй чого вони просять для спасіння й життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником, всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас‚ гріхів відпущення даруй. Тих, що заповіли нам, недостойним, молитися за них, помилуй з великої Твоєї милости. Пом’яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом’яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом’яни, Господи, і тих‚ що дари приносять і добро чинять у святих Твоїх церквах, дай їм чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом’яни, Господи, і нас‚ смирен­них‚ грішних і недостойних рабів Твоїх‚ і просвіти наш розум світлом розуму Твого‚ і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Ма­рії і всіх святих Твоїх, бо Ти благословен­ний єси на віки віків. Амінь.

 

Молитва щоденного сповідання гріхів

Сповідаю Тобі, Господу Богові моєму і Творцю, Єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю‚ і Синові‚ і Святому Духові‚ всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину‚ і в нинішній час, і в минулі дні й ночі ділом, словом, помислом: об’їданням, пияцтвом, пустослів’ям, зневір’ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами‚ заздрістю, гнівом, злопам’ятством, ненавистю, лихварством‚ і всіми моїми почуттями: зором, слухом, нюхом, смаком‚ дотиком‚ і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим Тебе‚ Бога мого й Творця‚ прогнівив і ближнього мого обра­зив. Про що жалкую, винним з’являюся перед Тобою‚ Богом моїм, і маю волю каятися, тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю Тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої милосердям Твоїм прости мені й звільни від них, я ж визнав їх перед Тобою, бо Ти Благий і Чоловіколюбець.

 

Молитва св. Іларіона

О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний Чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь і що твориш учасниками Свого Царства, пом’яни, як Благий, і нас, немічних Твоїх, бо Твоє ім’я – Чоловіколюбець.

Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої Своєї милости спаси нас. Ми ж бо люди Твої і вівці пастви Твоєї, яку Ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пастирю Добрий, що кладеш душу за овець! Не залиш нас, хоч ще й далі блудимо; не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед Тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас: “Не бійся, мале стадо! Бо Отець ваш благозво­лив дати вам Царство”. Багатий миліс­тю і благий щедротами! Ти, Який обіцяв прийняти тих, що каються, й очікуєш навернення грішних, не пам’ятай багатьох гріхів наших, прийми нас, що звертаємося до Тебе; зітри рукописання провин наших, прикороти гнів, яким ми роз­гнівали Тебе, Чоловіколюбче! Ти-бо єси Господь, Владика і Творець, і в Тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти.

Відклади гнів, Милостивий, хоч і достойні ми його за гріхи наші; оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами Своїми. Ми люди Твої, Тебе шукаємо, до Тебе припадаємо, Тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натво­рили; не виконували і не творили того, що Ти заповідав нам. Земними бувши, до земного схилилися і лиха натворили перед лицем слави Твоєї, тілесним похотям віддавшися; поневолили себе гріхами й турботами життєвими; стали втікачами від свого Владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємо­ся, просимо, молимося. Каємося у злих ділах наших; просимо, щоб Ти послав Свій страх у серця наші; молимося, щоб на страшному суді Ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердься, помилуй. Твої-бо ми, Твоє тво­ріння і діло рук Твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищен­ня – тільки від Тебе; бо в Тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках Твоїх, і дихання наше у волі Твоїй. Задля того ж умилостивлення Твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж з гнівом споглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть-бо порох проти бурі, а ми проти гніву Твого. Але як творіння ми від Творця милости просимо: “Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї”. Все-бо благе для нас – від Тебе, все ж неправедне від нас – до Тебе. Всі-бо ми відхилилися і всі разом відкинені були; нема-бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б, але всі турбуємо­ся про земне, всі в турботах життєвих. Бо не стало праведного на землі (Псалми
11:1 Для дириґетна хору. На октаву. Псалом Давидів.
Пс. 11:1
), не Ти залишаєш і забуваєш нас, але ми не шукаємо Тебе і до всього видимого при­наджуємося. Тому-то й побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив Тебе і не схотів ходити шляхами Твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими від­дай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи; спини полум’я гніву Твого, що простягається на нас, ра­бів Твоїх; Сам настанови нас на істину Твою, навчаючи нас творити волю Твою, бо Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, Твоя частка, Твоє насліддя. Не підносимо-бо ми руки свої до Бога чужого, не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Те­бе, Істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо; до Тебе руки наші простягаємо і молимось.

Прости нас, як Благий і Чоловіколюбець; помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння; і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напастей спокуси; не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі; щоб не говорили народи: “Де ж Бог їх?”

Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй; мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас; менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла – вогню. Але злагіднися до нас і змилосердься, бо Тобі належить ми­лувати і спасати нас. Тим-то продовжи милість Твою на людей Твоїх; війни від­вертай, мир утверджуй, країни заспокой, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальни­ків умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння Своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси; невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув’язнених, у голоді, спразі й наго­ті, – всіх помилуй, усіх втіш, всіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну й душевну молитвами й молінням Пречистої Твоєї Матері і святих Небесних Сил, Предтечі Твого й Хрестителя Іоана, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердься над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно й радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, – Тройцю Нероздільну, Єдинобожественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами й людьми, видимим і невидимим творінням, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

 

Коли лягаєш спати, промовляй:

В руки Твої, Господи Ісусе Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь.