Акафіст преподобному Серафиму Саровському

ГражданскийЦерковнославянскийУкраїнською

Акафіст преподобному Серафиму Саровському

Кондак 1

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче наш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя Го́спода, воспева́ем ти похва́льная. Ты же, име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед свободи́, зову́щих:

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Икос 1

А́нгелов Творе́ц избра́ тя изнача́ла, да просла́виши житие́м твои́м пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгел на земли́ и во пло́ти серафи́м; я́ко луч пресве́тлый Ве́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвети́ся житие́ твое́. Мы же, зря́ще прехва́льныя труды́ твоя́, с благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти сицева́я:

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния.

Ра́дуйся, пресла́вное ве́рных велича́ние; ра́дуйся, прети́хое ско́рбным утеше́ние.

Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́дуйся, живу́щим в ми́ре преди́вное поможе́ние.

Ра́дуйся, Росси́йския держа́вы сла́во и огражде́ние; ра́дуйся, тамбо́вския страны́ свяще́нное украше́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 2

Ви́дящи ма́ти твоя́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, те́плую любо́вь твою́ ко и́ноческому житию, позна́ святу́ю во́лю Госпо́дню о тебе́, и Бо́гу, я́ко дар соверше́н принося́щи, благослови́ тя на те́сный путь и́ноческий святы́м кресто́м свои́м, его́же до конца́ жития́ твоего́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́лию любо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны Христу́ Бо́гу на́шему, Ему́же вси со умиле́нием зове́м: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум небе́сный тебе́ дарова́ся, свя́тче Бо́жий: от ю́ности твоея́ не престая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ дом о́тчий Ца́рствия Бо́жия ра́ди и пра́вды Его́. Сего́ ра́ди приими́ от нас похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, гра́да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́дуйся, роди́телей благочести́вых о́трасль пречестна́я.

Ра́дуйся, доброде́тели ма́тере своея́ унасле́дивый; ра́дуйся, благоче́стию и моли́тве е́ю науче́нный.

Ра́дуйся, на по́двиги от ма́тере кресто́м благослове́нный; ра́дуйся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́рти соблюды́й.

Ра́дуйся, любве́ ра́ди Го́спода дом оте́ческий оста́вивый; ра́дуйся, вся красна́я ми́ра сего́ ни во что же вмени́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго от ю́ности твоея́ вои́стинну храня́ше тя, преподо́бне: с высоты́ бо хра́ма спа́дша сохрани́ тя Госпо́дь неврежде́нна, и стра́ждущу ти лю́те Сама́ Влады́чица ми́ра яви́ся, с Небе́с исцеле́ние прине́сши, зане́ измла́да ве́рно служи́л еси́ Бо́гу, вы́ну взыва́я Ему́: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я тща́ние о по́двизе и́ноческаго равноа́нгельнаго жития́, во град святы́й Ки́ев поклоне́ния ра́ди преподо́бным Пече́рским прите́кл еси́, и от уст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пусты́ню Саро́вскую путь свой упра́вити, ве́рою издале́ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́мо всели́вся житие́ твое́ богоугодное сконча́л еси́. Мы же, дивя́щеся таково́му о тебе́ Бо́жию промышле́нию, со умиле́нием вопие́м ти:

Ра́дуйся, мирски́я суеты́ отреши́выйся; ра́дуйся, Небе́снаго Оте́чества пла́менно возжеле́вый.

Ра́дуйся, Христа́ всем се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во на себе́ восприе́мый.

Ра́дуйся, соверше́ннаго послуша́ния испо́лненный; ра́дуйся, святы́х за́поведей Госпо́дних блюсти́телю ве́рный.

Ра́дуйся, ум твой и се́рдце в Бо́зе моли́твенно утверди́вый; ра́дуйся, сто́лпе благоче́стия непоколеби́мый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́рю злых напа́стей утиша́я, проше́л еси́ весь путь те́сный и ско́рбный по́двига и́ноческаго, несы́й яре́м пусты́ннаго жития́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́ко, благода́тию Бо́жиею восходя́ от си́лы в си́лу, от дея́ния к богови́дению, пресели́лся еси́ во Оби́тели Го́рния, иде́же со А́нгелы пое́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаще и ви́дяще свято́е житие́ твое́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, вся бра́тия твоя́ удивля́хуся тебе́ и, приходя́ще к тебе́, поуча́хуся о словесе́х твои́х и по́двизех, сла́вяще Го́спода, ди́внаго во святы́х Свои́х. И мы вси с ве́рою и любо́вию восхваля́ем тя, преподо́бне о́тче, и вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, всего́ себе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́дуйся, на высоту́ безстра́стия возше́дый.

Ра́дуйся, во́ине Христо́в добропобе́дный; ра́дуйся, Небе́снаго Домовлады́ки ра́бе благи́й и ве́рный.

Ра́дуйся, предста́телю о нас пред Го́сподем непосты́дный; ра́дуйся, к Богоро́дице моли́твенниче наш неусы́пный.

Ра́дуйся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́дуйся, благода́ти Бо́жия сосу́де непоро́чный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 5

Боже́ственный свет осия́ жили́ще твое́, преподо́бне, егда́ боля́щу ти и на одре́ сме́ртнем лежа́щу, Сама́ Пречи́стая Де́ва, прише́дши к тебе́ со святы́ми апо́столы Петро́м и Иоа́нном, рече́: «Сей есть от ро́да на́шего», — и главе́ твое́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ благода́рне Го́сподеви: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя враг ро́да челове́ча чи́стое и свято́е житие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхоте́ погуби́ти тя: наведе́ бо на тя лю́ди злы, и́же беззако́нно истяза́ху тя и е́ле жи́ва су́ща оста́виша; ты же, о́тче святы́й, я́ко а́гнец кро́ток, вся претерпе́л еси́, за оби́дящих тя Го́сподеви моля́ся. Те́мже мы вси, таково́му твоему́ незло́бию дивя́щеся, вопие́м ти:

Ра́дуйся, в кро́тости и смире́нии твое́м Христу́ Бо́гу подража́вый; ра́дуйся, незло́бием твои́м ду́ха зло́бы победи́вый.

Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́телю усе́рдный; ра́дуйся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный.

Ра́дуйся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́дуйся, наста́вниче мона́хов преди́вный и богому́дрый.

Ра́дуйся, Святы́я Це́ркве похвало́ и ра́дование; ра́дуйся, оби́тели Саро́вския сла́во и удобре́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 6

Пропове́дует пусты́ня Саро́вская по́двиги и труды́ твоя́, богоно́сне уго́дниче Христо́в: де́бри бо и леса́ ея́ моли́твою облагоуха́л еси́, проро́ку Бо́жию Илии́ и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну подража́я, и яви́лся еси́ пусты́ни прозябе́ние многопло́дное дара́ми Ду́ха Свята́го, Его́же де́йствием мно́гая и пресла́вная соверши́л еси́, подвизая ве́рных воспева́ти благи́х Пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ в тебе́ но́вый богови́дец, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ние олтарю́ Госпо́дню соверша́я, сподо́бился еси́ зре́ти Христа́, во хра́ме со Безпло́тными Си́лами гряду́ща. Сему́ Бо́жию о тебе́ благоволе́нию дивя́щеся, воспева́ем ти си́це:

Ра́дуйся, богови́дче пресла́вный; ра́дуйся, Све́том Трисия́нным озаре́нный.

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы служи́телю ве́рный; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще украше́нное.

Ра́дуйся, Христа́ со А́нгелы теле́сныма очи́ма лицезре́вый; ра́дуйся, в бре́ннем телеси́ ра́йскую сла́дость предвкуси́вый.

Ра́дуйся, Хле́бом Жи́зни насыще́нный; ра́дуйся, питие́м безсме́ртия напое́нный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь яви́ти в тебе́, преподо́бне, Свое́ неизрече́нное к лю́дем милосе́рдие, показа́ тя я́ко вои́стинну свети́ло богосве́тлое: де́лы бо и словесы́ твои́ми всех приводи́л еси́ ко благоче́стию и любви́ Божией. Те́мже сия́нием по́двигов твои́х просвеще́ни и хле́бом уче́ния твоего́ насыще́ни, тебе́ усе́рдно велича́ем и просла́вльшему тя Христу́ вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́ваго ви́дяще тя избра́нника Бо́жия, издале́ча притека́ху к тебе́ ве́рнии в ско́рбех и боле́знех; и сих, беда́ми отягче́нных, не отри́нул еси́, источа́я целе́ния, да́руя утеше́ние, предста́тельствуя в моли́твах. Те́мже исхожда́ше во всю зе́млю Росси́йскую веща́ние чуде́с твои́х, и си́це тя сла́вляху духо́вная ча́да твоя́:

Ра́дуйся, па́стырю наш до́брый; ра́дуйся, о́тче ми́лостивый и кро́ткий.

Ра́дуйся, врачу́ наш ско́рый и благода́тный; ра́дуйся, не́мощей на́ших цели́телю милосе́рдый.

Ра́дуйся, в беда́х и обстоя́ниих помо́щниче ско́рый; ра́дуйся, душ смяте́нных умири́телю пресла́достный.

Ра́дуйся, гряду́щая я́ко настоя́щая прови́девый; ра́дуйся, прегреше́ний сокрове́нных обличи́телю прозорли́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 8

Стра́нное чу́до ви́дим на тебе́, преподо́бне: я́ко ста́рец сый немощны́й и притру́дный, ты́сящу дний и ты́сящу но́щий на ка́мени в моли́тве пребыва́л еси́. Кто дово́лен изрещи́ боле́зни и боре́ния твоя́, блаже́нне о́тче, я́же претерпе́л еси́, возде́я преподо́бнии ру́це твои́ к Бо́гу, Амали́ка мы́сленнаго побежда́я и Го́сподеви поя́: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь еси́ жела́ние, весь сла́дость, Сладча́йший Иису́се! — та́ко в моли́твах взыва́л еси́, о́тче, в пусты́ннем безмо́лвии твое́м. Мы же, суето́ю помраче́ннии и во гресе́х все житие́ ижди́вшии, восхваля́юще любо́вь твою́ ко Го́споду, си́це вопие́м ти:

Ра́дуйся, лю́бящим и чту́щим тя хода́таю спасе́ния; ра́дуйся, приводя́й гре́шников ко исправле́нию.

Ра́дуйся, молча́льниче и затво́рниче преди́вный; ра́дуйся, моли́твенниче о нас усе́рдный.

Ра́дуйся, пла́менную любо́вь ко Го́споду показа́вый; ра́дуйся, огне́м моли́твы стре́лы вра́жия попали́вый.

Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, моли́твою в пусты́ни пламене́ющая; ра́дуйся, свети́льниче, горя́й и светя́й дарова́нии духо́вными.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 9

Все естество́ а́нгельское удиви́ся стра́нному зре́нию: ста́рцу бо, су́щу в затво́ре, Небесе́ и земли́ Цари́ца яви́ся, повелева́ющи, да откры́ет затво́р свой и да не возбрани́т лю́дем правосла́вным вни́ти к себе́, но да всех пе́ти научи́т Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут изрещи́ кре́пость любве́ твоея́, блаже́нне: пре́дал бо еси́ себе́ на служе́ние всем приходя́щим к тебе́, повеле́ние Богома́тере исполня́я, и был еси́ недоумева́ющим сове́тник благи́й, уныва́ющим уте́шитель, заблужда́ющихся кро́ткое вразумле́ние, боля́щих врач и цели́тель. Сего́ ра́ди вопие́м ти:

Ра́дуйся, от ми́ра в пусты́ню всели́выйся, да доброде́тели приобря́щеши; ра́дуйся, из пусты́ни во оби́тель возврати́выйся, во е́же доброде́тели се́мена се́яти.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го благода́тию осия́нный; ра́дуйся, кро́тосте и смире́ния испо́лненный.

Ра́дуйся, притека́вшим к тебе́ оте́ц чадолюби́вый; ра́дуйся, в словесе́х любве́ ободре́ние и утеше́ние им подава́вый.

Ра́дуйся, приходя́щия к тебе́ ра́достию и сокро́вищем именова́вый; ра́дуйся, за любо́вь твою́ святу́ю ра́достей Небе́снаго Ца́рствия сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 10

Спаси́тельнаго твоего́ по́двига, преподо́бне, дости́г сконча́ния, на моли́тве коленопреклоне́нно святу́ю ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии пре́дал еси́, ю́же А́нгели святи́и вознесо́ша Горе́ ко Престо́лу Вседержи́теля, да со все́ми святы́ми предстоиши во сла́ве невече́рней, воспева́я песнь хвале́бную святы́х Святе́йшему Сло́ву: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ всем святы́м и и́ноком отра́да, Пресвята́я Де́ва пред кончиною твое́ю яви́ся ти, провозвести́вши бли́зкое твое́ к Бо́гу отше́ствие. Мы же, дивя́щеся таково́му посеще́нию Богома́тере, вопие́м ти:

Ра́дуйся, Небеси́ и земли́ Цари́цу лицезре́вый; ра́дуйся, явле́нием Бо́жия Ма́тере обра́дованный.

Ра́дуйся, весть от Нея́ преселе́нию Небе́сному прие́мый; ра́дуйся, пра́ведною кончиною свя́тость жития́ твоего́ показа́вый.

Ра́дуйся, в моли́тве пред ико́ною Богома́тере умиле́нный дух твой Бо́гу преда́вый; ра́дуйся, неболе́зненным исхо́дом прорече́ния твоя́ испо́лнивый.

Ра́дуйся, венце́м безсме́ртия от руки́ Вседержи́теля увенча́нный; ра́дуйся, блаже́нство ра́йское со все́ми святы́ми, унасле́довавый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 11

Пе́ние непреста́нное Пресвяте́й Тро́ице вознося́, преподо́бне, всем житие́м твои́м подви́жник вели́кий благоче́стия яви́лся еси́, заблу́ждшим на вразумле́ние, боля́щим душе́ю и те́лом на исцеле́ние. Мы же, благода́рни су́ще Го́сподеви за такову́ю ми́лость Его́ к нам, вы́ну зове́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 11

Светопода́тельный свети́льник быв в житии, богоблаже́нне о́тче, и по сме́рти твое́й возсия́л еси́ я́ко светоза́рное свети́ло Росси́йския земли́: источа́еши бо от честны́х моще́й твои́х то́ки чуде́с всем, с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющим. Те́мже мы, я́ко моли́твеннику о нас те́плому и чудотво́рцу, вопие́м ти:

Ра́дуйся, мно́жеством чуде́с от Го́спода просла́вленный; ра́дуйся, любо́вию твое́ю всему́ ми́ру возсия́вый.

Ра́дуйся, любве́ Христо́вы ве́рный после́дователю; ра́дуйся, утеше́ние всем тре́бующим твоея́ по́мощи.

Ра́дуйся, исто́чниче чуде́с неоскудева́емый; ра́дуйся, боля́щих и неду́жных исцели́телю.

Ра́дуйся, воды́ многоцеле́бныя кла́дязю неисчерпа́емый; ра́дуйся, я́ко вся концы́ земли́ на́шея любо́вию твое́ю объя́л еси́.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 12

Благода́ть и ве́лие твое́ дерзнове́ние пред Бо́гом ве́дуще, тебе́, преподо́бне о́тче, мо́лимся: моли́ся те́пле ко Го́споду, да храни́т Це́рковь Свою́ Святу́ю от неве́рия и раско́ла, от бед и напа́стей, да пое́м тобо́ю благоде́ющему нам Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще твое́ прославле́ние, ублажа́ем тя, преподо́бне, я́ко многомо́щна моли́твенника о нас пред Го́сподом, уте́шителя и засту́пника, и с любо́вию возглаша́ем ти си́це:

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя похвало́; ра́дуйся, Оте́честву на́шему щит и огражде́ние.

Ра́дуйся, путеводи́телю, всех к Небеси́ направля́яй; ра́дуйся, защи́тниче наш и покрови́телю.

Ра́дуйся, си́лою Бо́жиею мно́гая чудеса́ соде́явый; ра́дуйся, ри́зою твое́ю мно́гия неду́жныя исцели́вый.

Ра́дуйся, вся ко́зни диа́вольския победи́вый; ра́дуйся, зве́ри ди́кия кро́тостию твое́ю покори́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 13

О преди́вный уго́дниче и вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче Серафи́ме, приими́ ма́лое сие́ моле́ние на́ше, в похвалу́ тебе́ возноси́мое, и, предстоя́ ны́не Престо́лу Царя́ ца́рствующих, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ся о всех нас, да обря́щем милосе́рдие Его́ в День Су́дный, в ра́дости пою́ще Ему́: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1

Икос 1

А́нгелов Творе́ц избра́ тя изнача́ла, да просла́виши житие́м твои́м пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгел на земли́ и во пло́ти серафи́м; я́ко луч пресве́тлый Ве́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвети́ся житие́ твое́. Мы же, зря́ще прехва́льныя труды́ твоя́, с благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти сицева́я:

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния.

Ра́дуйся, пресла́вное ве́рных велича́ние; ра́дуйся, прети́хое ско́рбным утеше́ние.

Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́дуйся, живу́щим в ми́ре преди́вное поможе́ние.

Ра́дуйся, Росси́йския держа́вы сла́во и огражде́ние; ра́дуйся, тамбо́вския страны́ свяще́нное украше́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 1

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче наш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя Го́спода, воспева́ем ти похва́льная. Ты же, име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед свободи́, зову́щих:

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Моли́тва преподо́бному Серафи́му Саро́вскому

О пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, всем прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни земна́го жития́ твоего́ никто́же от тебе́ тощ и неуте́шен оты́де, но всем в сла́дость бысть ви́дение ли́ка твоего́ и благоуве́тливый глас слове́с твои́х. К сим же и дар исцеле́ний, дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в тебе́ яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бог от земны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же любы́ твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя: се бо по всем конце́м земли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши им исцеле́ния. Тем же и мы вопие́м ти: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Вознеси́ о нас благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам вся благопотребная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покаянию да научи́т нас, во е́же беспреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Ґкafістъ прпdбному серафjму сар0вскому чудотв0рцу

Кондaкъ №

И#збрaнный чудотв0рче и3 преди1вный ўг0дниче хrт0въ, ск0рый пом0щниче и3 моли1твенниче нaшъ, прпdбне џтче серафjме! Величaюще прослaвльшаго тS гDа, воспэвaемъ ти2 похв†льнаz. Тh же, ћкw и3мёzй вeліе дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, зовyщихъ: Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ творeцъ и3збрa тz и3значaла, да прослaвиши житіeмъ твои1мъ пречyдное и4мz с™hz трbцы: kви1лсz бо є3си2 вои1стинну ѓгGлъ на зeмли и3 во пл0ти серафjмъ: ћкw лyчь пресвётлый вёчнагw сlнца прaвды, просвэти1сz житіE твоE. Мh же, зрsще прехв†льныz труды2 тво‰, съ бlгоговёніемъ и3 рaдостію глаг0лемъ ти2 сицев†z: Рaдуйсz, прaвило вёры и3 бlгочeстіz: рaдуйсz, w4бразе кр0тости и3 смирeніz. Рaдуйсz, преслaвное вёрныхъ величaніе: рaдуйсz, прети1хое скHрбнымъ ўтэшeніе. Рaдуйсz, прелюби1мое и4нокwвъ похвалeніе: рaдуйсz, живyщымъ въ мjрэ преди1вное поможeніе. Рaдуйсz, рwссjйскіz держaвы слaво и3 њграждeніе: рaдуйсz, тамб0вскіz страны2 свzщeнное ўкрашeніе. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ в7

Ви1дzщи мaти твоS, прпdбне џтче серафjме, тeплую люб0вь твою2 ко и4ноческому житію2, познA с™yю в0лю гDню њ тебЁ, и3 бGу ћкw дaръ совершeнъ приносsщи, бlгослови1 тz на тёсный пyть и4ноческій с™hмъ крест0мъ свои1мъ, є3г0же до концA житіS твоегw2 на пeрсехъ носи1лъ є3си2, знaменуz вeлію люб0вь твою2 къ распeншемусz за ны2 хrтY бGу нaшему, є3мyже вси2 со ўмилeніемъ зовeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ нбcный тебЁ даровaсz, свsтче б9ій: t ю4ности твоеS не престаS помышлsти њ нбcнэмъ, њстaвилъ є3си2 д0мъ џтчій, цrтвіz б9іz рaди и3 прaвды є3гw2. Сегw2 рaди пріими2 t нaсъ похвалы6 сі‰: Рaдуйсz, грaда кyрска чaдо бGоизбрaнное: рaдуйсz, роди1телей бlгочести1выхъ tрасле пречестнaz. Рaдуйсz, добродётєли мaтере своеS ўнаслёдивый: рaдуйсz, бlгочeстію и3мlтвэ є4ю научeнный. Рaдуйсz, на п0двиги t мaтере крест0мъ бlгословeнный: рaдуйсz, бlгословeніе сіE ћкw с™hню до смeрти соблюдhй. Рaдуйсz, любвE рaди гDа д0мъ nтeческій њстaвивый: рaдуйсz, вс‰ кр†снаz мjра сегw2 ни во чт0 же вмэни1вый. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw t ю4ности твоеS вои1стинну хранsше тS, прпdбне: съ высотh бо хрaма спaдша сохрани1 тz гDь невреждeнна, и3 стрaждущу ти2 лю1тэ самA вLчца мjра kви1сz, съ нб7съ и3сцэлeніе принeсши, занE и3змлaда вёрнw служи1лъ є3си2 бGу, вhну взывaz є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz тщaніе њ п0двизэ и4ноческагw равноaгGльнагw житіS, во грaдъ с™hй кjевъ поклонeніz рaди прпdбнымъ печє1рскимъ притeклъ є3си2, и3 t ќстъ прпdбнагw досіfeа повелёніе пріи1мъ въ пустhню сар0вскую пyть св0й ўпрaвити, вёрою и3здалeча њблобызaлъ є3си2 мёсто с™0е сіE, и3 тaмw всели1всz житіE твоE бGоуг0дное скончaлъ є3си2. Мh же, дивsщесz таков0му њ тебЁ б9ію промышлeнію, со ўмилeніемъ вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, мірскjz суеты2 tрэши1выйсz: рaдуйсz, нбcнагw nтeчества плaменнэ возжелaвый. Рaдуйсz, хrтA всeмъ сeрдцемъ возлюби1вый: рaдуйсz, бlг0е и4го хrт0во на себE воспріeмый. Рaдуйсz, совершeннагw послушaніz и3сп0лненный: рaдуйсz, с™hхъ зaповэдей гDнихъ блюсти1телю вёрный. Рaдуйсz, ќмъ тв0й и3 сeрдце въ бз7э мlтвеннw ўтверди1вый: рaдуйсz, ст0лпе бlгочeстіz непоколеби1мый. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ д7

Бyрю ѕлhхъ напaстей ўтишaz, прошeлъ є3си2 вeсь пyть тёсный и3 ск0рбный п0двига и4ноческагw, несhй kрeмъ пустhннагw житіS, затв0ра и3 молчaніz, многон0щнагw бдёніz, и3 тaкw бlгодaтію б9іею восходS t си1лы въ си1лу, t дэsніz къ бGовидёнію, пресели1лсz є3си2 во њби1тєли гHрніz, и3дёже со ѓгGлы поeши бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшаще и3 ви1дzще с™0е житіE твоE, прпdбне џтче серафjме, вс‰ брaтіz тво‰ ўдивлsхусz тебЁ, и3 приходsще къ тебЁ, поучaхусz њ словесёхъ твои1хъ и3 п0двизэхъ, слaвzще гDа, ди1внаго во с™hхъ свои1хъ. И# мы2 вси2 съ вёрою и3 люб0вію восхвалsемъ тS, прпdбне џтче, и3 вопіeмъ ти2 си1це: Рaдуйсz, всего2 себE въ жeртву гDеви принесhй: рaдуйсz, на высотY безстрaстіz возшeдый. Рaдуйсz, в0ине хrт0въ добропобёдный: рaдуйсz, нбcнагw домовладhки рaбе бlгjй и3 вёрный. Рaдуйсz, предстaтелю њ нaсъ пред8 гDемъ непостhдный: рaдуйсz, къ бцdэ мlтвенниче нaшъ неусhпный. Рaдуйсz, пречyднагw бlгоухaніz крjне пустhнный: рaдуйсz, бlгодaти б9іz сосyде непор0чный. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ є7

Б9eственный свётъ њсіS жили1ще твоE, прпdбне, є3гдA болsщу ти2 и3 на nдрЁ смeртнэмъ лежaщу, самA пречcтаz дв7а пришeдши къ тебЁ со с™hми ґпcлы петр0мъ и3 їwaнномъ, речE: Сeй є4сть t р0да нaшегw, и3 главЁ твоeй коснyсz. Ѓбіе же и3сцэлёвъ, воспёлъ є3си2 бlгодaрнэ гDеви: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дz врaгъ р0да человёча чи1стое и3 с™0е житіE твоE, прпdбне серафjме, восхотЁ погуби1ти тS: наведe бо на тS лю1ди ѕлы6, и5же беззак0ннw и3стzзaху тS и3 є4ле жи1ва сyща њстaвиша: тh же, џтче с™hй, ћкw ѓгнецъ кр0токъ, вс‰ претерпёлъ є3си2, за њби1дzщихъ тS гDеви молsсz. Тёмже мы2 вси2, таков0му твоемY неѕл0бію дивsщесz, вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, въ кр0тости и3 смирeніи твоeмъ хrтY бGу подражaвый: рaдуйсz, неѕл0біемъ твои1мъ дyха ѕл0бы побэди1вый. Рaдуйсz, чистоты2 душeвныz и3 тэлeсныz храни1телю ўсeрдный: рaдуйсz, пустhнниче, дaры бlгодaтными преисп0лненный. Рaдуйсz, подви1жниче бGопрослaвленный и3 прозорли1вый: рaдуйсz, настaвниче монaхwвъ преди1вный и3 бGомyдрый. Рaдуйсz, с™hz цRкве похвало2 и3 рaдованіе: рaдуйсz, њби1тели сар0вскіz слaво и3 ўдобрeніе. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдуетъ пустhнz сар0вскаz п0двиги и3 труды2 тво‰, бGон0сне ўг0дниче хrт0въ: дє1бри бо и3 лэсA є3S мlтвою њблагоухaлъ є3си2, прbр0ку б9ію и3ліи2 и3 кrти1телю гDню їwaнну подражaz, и3 kви1лсz є3си2 пустhни прозzбeніе многопл0дное дарми2 д¦а с™aгw, є3гHже дёйствіемъ мнHгаz и3 пресл†внаz соверши1лъ є3си2, подвизaz вёрныхъ воспэвaти бlги1хъ подaтелю бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS въ тебЁ н0вый бGови1децъ, мwmсeю под0бный, серафjме бlжeнне: непор0чнw бо служeніе nлтарю2 гDню совершaz, спод0билсz є3си2 зрёти хrтA, во хрaмэ со безпл0тными си1лами грzдyща. СемY б9ію њ тебЁ бlговолeнію дивsщесz, воспэвaемъ ти2 си1це: Рaдуйсz, бGови1дче преслaвный: рaдуйсz, свётомъ трисіsннымъ њзарeнный. Рaдуйсz, прес™hz трbцы служи1телю вёрный: рaдуйсz, д¦а с™aгw жили1ще ўкрашeнное. Рaдуйсz, хrтA со ѓгGлы тэлeсныма nчи1ма лицезрёвый: рaдуйсz, въ брeннэмъ тэлеси2 рaйскую слaдость предвкуси1вый. Рaдуйсz, хлёбомъ жи1зни насыщeнный: рaдуйсz, питіeмъ безсмeртіz напоeнный. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ з7

ХотS чlвэколю1бецъ гDь kви1ти въ тебЁ, прпdбне, своE неизречeнное къ лю1демъ милосeрдіе, показa тz ћкw вои1стинну свэти1ло бGосвётлое: дёлы бо и3 словесы2 твои1ми всёхъ приводи1лъ є3си2 ко бlгочeстію и3 любви2 б9іей. Тёмже, сіsніемъ п0двигwвъ твои1хъ просвэщeни и3 хлёбомъ ўчeніz твоегw2 насыщeни, тебE ўсeрдно величaемъ и3 прослaвльшему тS хrтY вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0ваго ви1дzще тS и3збрaнника б9іz, и3здалeча притекaху къ тебЁ вёрніи въ ск0рбехъ и3 болёзнехъ: и3 си1хъ бэдaми њтzгчeнныхъ не tри1нулъ є3си2, и3сточaz цэлє1ніz, дaруz ўтэшeніе, предстaтельствуz въ мlтвахъ. Тёмже и3схождaше во всю2 зeмлю рwссjйскую вэщaніе чудeсъ твои1хъ, и3 си1це тS слaвлzху духHвнаz ч†да тво‰: Рaдуйсz, пaстырю нaшъ д0брый: рaдуйсz, џтче млcтивый и3 кр0ткій. Рaдуйсz, врачY нaшъ ск0рый и3 бlгодaтный: рaдуйсz, немощeй нaшихъ цэли1телю милосeрдый. Рaдуйсz, въ бэдaхъ и3 њбстоsніихъ пом0щниче ск0рый: рaдуйсz, дyшъ смzтeнныхъ ўмири1телю преслaдостный. Рaдуйсz, грzд{щаz ћкw насто‰щаz прови1дэвый: рaдуйсz, прегрэшeній сокровeнныхъ њбличи1телю прозорли1вый. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ }

Стрaнное чyдо ви1димъ на тебЁ, прпdбне: ћкw стaрецъ сhй немощнhй и3 притрyдный, тhсzщу днjй и3 тhсzщу н0щій на кaмени въ мlтвэ пребывaлъ є3си2. Кто2 дов0ленъ и3зрещи2 болBзни и3 борє1ніz тво‰, бlжeнне џтче, ±же претерпёлъ є3си2, воздёz прпdбнэи рyцэ твои2 къ бGу, ґмали1ка мhсленнаго побэждaz и3 гDеви поS: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь є3си2 желaніе, вeсь слaдость, сладчaйшій ї}се! Тaкw въ мlтвахъ взывaлъ є3си2, џтче, въ пустhннэмъ безм0лвіи твоeмъ. Мh же, сует0ю помрачeнніи и3 во грэсёхъ всE житіE и3жди1вшіи, восхвалsюще люб0вь твою2 ко гDу, си1це вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, лю1бzщымъ и3 чтyщымъ тS ходaтаю сп7сeніz: рaдуйсz, приводsй грёшникwвъ ко и3справлeнію. Рaдуйсz, молчaльниче и3 затв0рниче преди1вный: рaдуйсz, мlтвенниче њ нaсъ ўсeрдный. Рaдуйсz, плaменную люб0вь ко гDу показaвый: рaдуйсz, nгнeмъ мlтвы стрёлы вр†жіz попали1вый. Рaдуйсz, свэщE неугаси1маz, мlтвою въ пустhни пламенёющаz: рaдуйсz, свэти1льниче, горsй и3 свэтsй даров†ніи д¦0вными. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ f7

ВсE є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz стрaнному зрёнію: стaрцу бо сyщу въ затв0рэ, нб7сE и3 земли2 цRи1ца kви1сz, повелэвaющи, да tкрhетъ затв0ръ св0й и3 да не возбрани1тъ лю1демъ правосл†внымъ вни1ти къ себЁ, но да всёхъ пёти научи1тъ хrтY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡и многовэщaнніи не возм0гутъ и3зрещи2 крёпость любвE твоеS, бlжeнне: прeдалъ бо є3си2 себE на служeніе всBмъ приходsщымъ къ тебЁ, повелёніе бGом™ре и3сполнsz, и3 бhлъ є3си2 недоумэвaющымъ совётникъ бlгjй, ўнывaющымъ ўтёшитель, заблуждaющихсz кр0ткое вразумлeніе, болsщихъ врaчь и3 цэли1тель. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, t мjра въ пустhню всели1выйсz, да добродётєли пріwбрsщеши: рaдуйсz, и3з8 пустhни во њби1тель возврати1выйсz, во є4же добродётели сёмена сёzти. Рaдуйсz, д¦а с™aгw бlгодaтію њсіsнный: рaдуйсz, кр0тости и3 смирeніz и3сп0лненный. Рaдуйсz, притекaвшымъ къ тебЁ nтeцъ чадолюби1вый: рaдуйсz, въ словесёхъ любвE њбодрeніе и3 ўтэшeніе и5мъ подавaвый. Рaдуйсz, приходsщыz къ тебЁ рaдостію и3 сокр0вищемъ и3меновaвый: рaдуйсz, за люб0вь твою2 с™yю рaдостей нбcнагw цrтвіz спод0бивыйсz. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ ‹

Спаси1тельнагw твоегw2 п0двига, прпdбне, дости1гъ скончaніz, на мlтвэ колэнопреклонeннw с™yю дyшу твою2 въ рyцэ б9іи прeдалъ є3си2, ю4же ѓгGли с™jи вознес0ша горЁ ко пrт0лу вседержи1телz, да со всёми с™hми предстои1ши во слaвэ невечeрней, воспэвaz пёснь хвалeбную с™hхъ с™ёйшему сл0ву: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA всBмъ с™ы6мъ и3 и4нокwмъ tрaда, прес™az дв7а пред8 кончи1ною твоeю kви1сz ти2, провозвэсти1вши бли1зкое твоE къ бGу tшeствіе. Мh же, дивsщесz таков0му посэщeнію бGом™ре, вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, нб7сE и3 земли2 цRи1цу лицезрёвый: рaдуйсz, kвлeніемъ б9іz м™ре њбрaдованный. Рaдуйсz, вёсть t неS ко преселeнію нбcному пріeмый: рaдуйсz, прaведною кончи1ною свsтость житіS твоегw2 показaвый. Рaдуйсz, въ мlтвэ пред8 їкHною бGом™ре ўмилeнный дyхъ тв0й бGу предaвый: рaдуйсz, неболёзненнымъ и3сх0домъ проречє1ніz тво‰ и3сп0лнивый. Рaдуйсz, вэнцeмъ безсмeртіz t руки2 вседержи1телz ўвэнчaнный: рaдуйсz, бlжeнство рaйское со всёми с™hми ўнаслёдовавый. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ №i

Пёніе непрестaнное прес™ёй трbцэ возносS, прпdбне, всёмъ житіeмъ твои1мъ подви1жникъ вели1кій бlгочeстіz kви1лсz є3си2, заблyждшымъ на вразумлeніе, болsщымъ душeю и3 тёломъ на и3сцэлeніе. Мh же, бlгодaрни сyще гDеви за таковyю млcть є3гw2 къ нaмъ, вhну зовeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтоподaтельный свэти1льникъ бhвъ въ житіи2, бGобlжeнне џтче, и3 по смeрти твоeй возсіsлъ є3си2 ћкw свэтозaрное свэти1ло рwссjйскіz земли2: и3сточaеши бо t чтcнhхъ мощeй твои1хъ т0ки чудeсъ всBмъ съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющымъ. Тёмже мы2, ћкw мlтвеннику њ нaсъ тeплому и3 чудотв0рцу, вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, мн0жествомъ чудeсъ t гDа прослaвленный: рaдуйсz, люб0вію твоeю всемY мjру возсіsвый. Рaдуйсz, любвE хrт0вы вёрный послёдователю: рaдуйсz, ўтэшeніе всBмъ трeбующымъ твоеS п0мощи. Рaдуйсz, и3ст0чниче чудeсъ неwскудэвaемый: рaдуйсz, болsщихъ и3 недyжныхъ и3сцэли1телю. Рaдуйсz, воды2 многоцэлeбныz клaдzзю неисчерпaемый: рaдуйсz, ћкw вс‰ концы2 земли2 нaшеz люб0вію твоeю њб8sлъ є3си2. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть и3 вeліе твоE дерзновeніе пред8 бGомъ вёдуще, тебЁ, прпdбне џтче, м0лимсz: моли1сz тeплэ ко гDу, да храни1тъ цRковь свою2 с™yю t невёріz и3 раск0ла, t бёдъ и3 напaстей, да поeмъ тоб0ю бlгодёющему нaмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоE прославлeніе, ўблажaемъ тS, прпdбне, ћкw многом0щна мlтвенника њ нaсъ пред8 гDемъ, ўтёшителz и3 застyпника, и3 съ люб0вію возглашaемъ ти2 си1це: Рaдуйсz, цRкве правослaвныz похвало2: рaдуйсz, nтeчеству нaшему щи1тъ и3 њграждeніе. Рaдуйсz, путеводи1телю, всёхъ къ нб7си2 направлszй: рaдуйсz, защи1тниче нaшъ и3 покрови1телю. Рaдуйсz, си1лою б9іею мнHгаz чудесA содёzвый: рaдуйсz, ри1зою твоeю мнHгіz нед{жныz и3сцэли1вый. Рaдуйсz, вс‰ кHзни діaвwльскіz побэди1вый: рaдуйсz, ѕвBри ди6віz кр0тостію твоeю покори1вый. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ Gi

Q преди1вный ўг0дниче и3 вели1кій чудотв0рче, прпdбне џтче серафjме, пріими2 мaлое сіE молeніе нaше, въ похвалY тебЁ возноси1мое, и3 предстоS нhнэ пrт0лу цRS цaрствующихъ, гDа нaшегw ї}са хrтA, моли1сz њ всёхъ нaсъ, да њбрsщемъ милосeрдіе є3гw2 въ дeнь сyдный, въ рaдости пою1ще є3мY: Ґллилyіа.

Кондaкъ сeй глаг0ли три1жды, тaже јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ творeцъ и3збрa тz и3значaла, да прослaвиши житіeмъ твои1мъ пречyдное и4мz с™hz трbцы: kви1лсz бо є3си2 вои1стинну ѓгGлъ на зeмли и3 во пл0ти серафjмъ: ћкw лyчь пресвётлый вёчнагw сlнца прaвды, просвэти1сz житіE твоE. Мh же, зрsще прехв†льныz труды2 тво‰, съ бlгоговёніемъ и3 рaдостію глаг0лемъ ти2 сицев†z: Рaдуйсz, прaвило вёры и3 бlгочeстіz: рaдуйсz, w4бразе кр0тости и3 смирeніz. Рaдуйсz, преслaвное вёрныхъ величaніе: рaдуйсz, прети1хое скHрбнымъ ўтэшeніе. Рaдуйсz, прелюби1мое и4нокwвъ похвалeніе: рaдуйсz, живyщымъ въ мjрэ преди1вное поможeніе. Рaдуйсz, рwссjйскіz держaвы слaво и3 њграждeніе: рaдуйсz, тамб0вскіz страны2 свzщeнное ўкрашeніе. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ №

И#збрaнный чудотв0рче и3 преди1вный ўг0дниче хrт0въ, ск0рый пом0щниче и3 моли1твенниче нaшъ, прпdбне џтче серафjме! Величaюще прослaвльшаго тS гDа, воспэвaемъ ти2 похв†льнаz. Тh же, ћкw и3мёzй вeліе дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, зовyщихъ: Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Мlтва №

Q пречyдный џтче серафjме, вели1кій сар0вскій чудотв0рче, всBмъ прибэгaющымъ къ тебЁ скоропослyшный пом0щниче! Во дни6 земнaгw житіS твоегw2 никт0же t тебЁ т0щь и3 неутёшенъ tи1де, но всBмъ въ слaдость бhсть видёніе ли1ка твоегw2 и3 бlгоувётливый глaсъ словeсъ твои1хъ. Къ си6мъ же и3 дaръ и3сцэлeній, дaръ прозрёніz, дaръ немощнhхъ дyшъ врачевaніz њби1ленъ въ тебЁ kви1сz. Е#гдa же призвa тz бGъ t земнhхъ трудHвъ къ нбcному ўпокоeнію, николи1же люб0вь твоS престA t нaсъ, и3 невозм0жно є4сть и3счи1слити чудесA тво‰, ўмнHжившаzсz, ћкw ѕвёзды нбcныz: сe бо по всBмъ концє1мъ земли2 нaшеz лю1демъ б9іимъ kвлsешисz и3 дaруеши и5мъ и3сцэлє1ніz. Тёмже и3 мы2 вопіeмъ ти2: q прети1хій и3 кр0ткій ўг0дниче б9ій, дерзновeнный къ немY мlтвенниче, николи1же призывaющыz тS tрэвazй, вознеси2 њ нaсъ бlгом0щную твою2мlтву ко гDу си1лъ, да ўкрэпи1тъ держaву нaшу, дaруетъ нaмъ вс‰ бlгопотрє1бнаz въ жи1зни сeй и3 вс‰ къ душeвному сп7сeнію полє1знаz, да њгради1тъ нaсъ t падeній грэх0вныхъ и3 и4стинному покаsнію научи1тъ нaсъ, во є4же безпреткновeннw вни1ти нaмъ въ вёчное нбcное цrтво, и3дёже ты2 нhнэ въ незаходи1мэй сіsеши слaвэ, и3 тaмw воспэвaти со всёми с™hми живоначaльную трbцу до скончaніz вёка. Ґми1нь.

Моли1тва в7

Q вели1кій ўг0дниче б9ій, прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ серафjме! при1зри t г0рніz слaвы на нaсъ смирeнныхъ и3 немощнhхъ, њбременeнныхъ грэхми2 мн0гими, твоеS п0мощи и3 ўтэшeніz просsщихъ. Прини1кни къ нaмъ бlгосeрдіемъ твои1мъ и3 помози2 нaмъ зaпwвэди гDни непор0чнw сохранsти, вёру правослaвную крёпкw содержaти, покаsніе во грэсёхъ нaшихъ ўсeрднw бGу приноси1ти, во бlгочeстіи хrтіaнстэмъ бlгодaтнw преуспэвaти и3 достHйны бhти твоегw2 њ нaсъ мlтвеннагw къ бGу предстaтельства. Е$й, свsтче б9ій, ўслhши нaсъ молsщихсz тебЁ съ вёрою и3 люб0вію и3 не прeзри нaсъ, трeбующихъ твоегw2 заступлeніz: нhнэ и3 въ чaсъ кончи1ны нaшеz помози2 нaмъ и3 заступи2 нaсъ мlтвами твои1ми t ѕл0бныхъ навётwвъ діaвольскихъ, да не њбладaетъ нaми тёхъ си1ла, но да спод0бимсz п0мощію твоeю наслёдовати бlжeнство њби1тели рaйскіz. На тs бо ўповaніе нaше нhнэ возлагaемъ, џтче бlгосeрдый: бyди нaмъ вои1стинну ко сп7сeнію путев0ждь и3 приведи2 нaсъ къ невечeрнему свёту жи1зни вёчныz бGопріsтнымъ предстaтельствомъ твои1мъ ў пrт0ла прес™hz трbцы, да слaвимъ и3 поeмъ со всёми с™hми достопокланsемое и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Акафіст преподобному Серафиму Саровському
Кондак 1

Обраний чудотворцю і предивний угоднику Христів, скорий помічнику і молитвенику наш, преподобний отче Серафиме! Величаючи Господа, Який прославив тебе, оспівуємо тебе похвалами. Ти ж, маючи велику сміливість перед Господом, від усяких бід визволи нас, що взиваємо:

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Ікос 1

Ангелів Творець обрав тебе спочатку, щоб своїм житієм ти прославив ім’я Святої Тройці, бо ти воістину явився на землі у плоті серафим, як промінь світлий вічного Сонця правди просвітилося житіє твоє. Ми ж, дивлячись на славні труди твої, з благоговінням і радістю промовляємо до тебе так:

Радуйся, правило віри і благочестя; радуйся, образе лагідності й смирення.

Радуйся, преславне вірних величання; радуйся, претиха скорботним утіхо.

Радуйся, найулюбленіша ченців похвало; радуйся, тим, хто живе у світлі, дивна поміч.

Радуйся, Російської держави славо і огороже; радуйся, Тамбовського краю священна окрасо.

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 2

Мати твоя, преподобний отче Серафиме, бачачи теплу твою любов до чернечого життя, пізнала святу волю Господню про тебе і Богу, як дар довершений приносячи, благословила тебе на вузьку путь чернечого життя своїм хрестом, який до кінця життя ти носив на грудях своїх, знаменуючи велику любов твою до розіп’ятого за нас Христа Бога нашого; Йому ж усі зворушено взиваємо: алилуя.

Ікос 2

Розум небесний тобі було даровано, святий Божий; від юності ти не переставав думати про небесне; залишав ти дім батьківський заради Царства Божого і правди Його. Тому прийми від нас похвалу цю:

Радуйся, міста Курська дитя богообране; радуйся, батьків благочестивих паростку пречесний.

Радуйся, бо ти чесноти матері твоєї успадкував; радуйся, бо ти благочестя і молитви нею навчений.

Радуйся, бо ти на подвиги матір’ю хрестом благословенний; радуйся, благословення це як святиню до смерті ти зберіг.

Радуйся, заради любові до Господа дім батьківський ти залишив; радуйся, всю красу світу цього ти у ніщо ставив.

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 3

Сила Вишнього від юності твоєї воістину берегла тебе, преподобний; з висоти храму коли ти впав, Господь зберіг тебе неушкодженим, і коли ти страждав тяжко, Сама Владичиця світу явилася і принесла зцілення тобі, бо ти з дитинства вірно служив Богу, завжди взиваючи Йому: алилуя.

Ікос 3

Маючи стремління до подвигу чернечого рівно-ангельського життя, у святий град Київ заради поклоніння преподобним Печерським прийшов ти, і з уст преподобного Досифея прийняв повеління йти у Саровську пустинь, вірою здалека поцілував ти це святе місце і, там оселившись, закінчив своє богоугодне житіє. Богові ж зі зворушливістю взиваємо так:

Радуйся, бо ти відмовився від мирської суєти; радуйся, бо ти зажадав Небесної Вітчизни.

Радуйся, бо ти Христа полюбив усім серцем; радуйся, бо ти благе ярмо Христове на себе взяв.

Радуйся, бо ти був сповнений досконалим послухом; радуйся, бо ти був виконавцем заповідей Божих.

Радуйся, бо ти розум свій і серце молитовно утвердив у Бозі; радуйся, стовпе благочестя непохитний.

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 4

Бурю всіх напастей втихомирюючи, ти пройшов усю путь тісну і скорботну, путь чернечого подвигу, несучи тягар пустельного житія, затвору і мовчання, багатонічного бдіння, і так благодаттю Божою піднімаючись від сили в силу, від діяння до богоспоглядання, ти переселився у горні оселі, де з ангелами співаєш Богові: алилуя.

Ікос 4

Почувши і побачивши святе житіє твоє, преподобний отче Серафиме, вся братія дивувалася тобі і, приходячи до тебе, повчалася від тебе словами і подвигами, прославляючи Господа, дивного у святих Своїх. І ми всі з вірою і любов’ю величаємо тебе, преподобний отче, і так до тебе взиваємо:

Радуйся, бо ти приніс усього себе в жертву Богу; радуйся, бо ти піднявся на висоту безстрастя.

Радуйся, воїне Христів доброподібний; радуйся, Небесного Домовладики рабе благий і вірний.

Радуйся, заступнику наш перед Господом непосоромний; радуйся, до Богородиці молитвенику наш невсипущий.

Радуйся, предивної духмяності лілеє пустельна; радуйся, благодаті Божої сосуде непорочний.

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 5

Божественне світло осяяло оселю твою, преподобний, коли ти, будучи хворим, лежав на смертному одрі. Сама Пречиста Діва, прийшовши до тебе зі святими Петром та Іоанном, сказала: «Цей є з нашого роду», і до голови твоєї доторкнулася. Відразу ж ти зцілився і подячно співав Господеві: алилуя.

Ікос 5

Ворог роду людського, бачачи чисте і святе твоє житіє, преподобний Серафиме, захотів згубити тебе, бо навів на тебе людей злих, які беззаконно мучили тебе і залишили ледве живим; ти ж, отче святий, як лагідний агнець, все перетерпів і за кривдників своїх Богу молився. Тому і ми, дивуючись такій твоїй незлобливості, взиваємо до тебе:

Радуйся, у лагідності й смиренні Христу Богу ти уподібнився; радуйся, бо ти своєю незлобливістю духу злоби переміг.

Радуйся, чистоти душевної і тілесної хранителю старанний; радуйся, пустельнику, дарами благодатними переповнений.

Радуйся, подвижнику богопрославлений і прозорливий; радуйся, наставнику ченців предивний і богомудрий.

Радуйся, святої Церкви похвало і радування; радуйся, Саровської обителі славо й окрасо.

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 6

Проповідує пустеля Саровська подвиги і труди твої, богоносний угоднику Христів; бо ти дебрі й ліси її молитвою одухмянив, пророку Божому Іллі і Хрестителю Господньому Іоанну уподібнюючись, і став ти, пустелі породження, багатоплідними дарами Духа Святого, Його ж дією велике і преславне звершив ти, спонукаючи вірних оспівувати благ Подателя Бога: алилуя.

Ікос 6

Засяяв у тобі новий боговидець, Мойсею подібний, Серафиме блаженний, непорочно бо служіння вівтарю Господньому звершуючи, ти сподобився побачити Христа, грядущого у храмі з безплотними силами. Цьому Божому благоволінню про тебе дивуючись, оспівуємо тебе так:

Радуйся, боговидцю преславний; радуйся, світлом Трисяйним осяяний.

Радуйся, Пресвятої Тройці служителю вірний; радуйся, Духа Святого оселе прикрашена.

Радуйся, Христа з ангелами тілесними очима бачив ти; радуйся, у земному тілі райської насолоди наперед спожив.

Радуйся, хлібом Життя насичений; радуйся, життям безсмертя напоєний.

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 7

Чоловіколюбець Господь, бажаючи явити в тобі, преподобний, Своє до людей невимовне милосердя, показав тебе воістину богосвітлим світилом, бо ти ділами і словами твоїми усіх приводив до благочестя і любові Божої. Тому, сяяням подвигів твоїх просвіщені й хлібом вчення твого насичені, тебе щиро величаємо і до Христа, що прославив тебе, взиваємо: алилуя.

Ікос 7

Нового обранця Божого в тобі бачачи, здалеку приходили до тебе вірні в скорботах і хворобах; і їх, бідами обтяжених, ти не відігнав, виточуючи зцілення, даруючи втішення, заступаючись у молитвах. Тому по всій землі Російській розходилися вісті про чудеса твої, і так тебе прославляли духовні діти твої:

Радуйся, пастирю наш добрий; радуйся, отче, милостивий і лагідний.

Радуйся, лікарю наш скорий і благодатний; радуйся, немочей наших цілителю милосердний.

Радуйся, в бідах і обставинах помічнику скорий; радуйся, душ засмучених заспокійнику найсолодший.

Радуйся, грядуще як теперішнє передбачав ти; радуйся, гріхів таємних викривачу прозорливий.

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 8

Дивне чудо бачимо на тобі, преподобний, бо, будучи старцем немічним і утрудженим, тисячу днів і тисячу ночей на камені ти перебував на молитві. Хто може висловити боріння і труди твої, блаженний отче, які ти перетерпів, підносячи преподобні руки твої до Бога, Амалика мисленого перемагаючи і Господеві співаючи: алилуя.

Ікос 8

«Весь Ти бажання, весь Ти солодкість, Найсолодший Ісусе!» — так на молитві взивав ти, отче, у твоїй пустельній безмовності, ми ж, суєтою затьмарені й у гріхах усе життя проживши, прославляючи любов твою до Господа, так взиваємо до тебе:

Радуйся, бо ти є заступником тих, хто любить і шанує тебе; радуйся, бо ти приводиш грішників до виправлення.
Радуйся, молитвенику за нас старанний.

Радуйся, бо ти показав гарячу любов до Господа; радуйся, бо ти вогнем молитви стрíли ворога попалив.

Радуйся, свічко невгасима, що молитвою в пустелі полум’яніє; радуйся, світильнику, що горить і світить духовними даруваннями.

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 9

Все єство ангельське здивувалося дивному видінню: старцю, сущому в затворі, явилася Цариця неба і землі, повеліваючи, щоб він відкрив затвор свій і щоб не перешкоджав православним людям приходити до себе, але щоб усіх навчав співати Христу Богу: алилуя.

Ікос 9

Красномовці багатослівні не можуть висловити силу любові твоєї, блаженний, бо ти віддав усього себе на служіння всім, хто приходив до тебе, виконуючи повеління Богоматері; і був ти для тих, що не розуміють, радником благим, зневіреним утішителем, заблудлим лагідним напоумленням, хворим лікарем і цілителем. Заради цього взиваємо до Тебе:

Радуйся, від світу оселився ти в пустелі, щоб придбати чесноти; радуйся, бо ти повернувся із пустелі в обитель, щоб насіння чеснот сіяти.

Радуйся, благодаттю Духа Святого осяяний; радуйся, лагідності й смирення сповнений.

Радуйся, тим, хто приходив до тебе, ти був люблячим батьком; радуйся, словами любові ти подавав їм бадьорість і втіху.

Радуйся, тих, хто приходив до тебе, ти називав їх радістю і скарбом; радуйся, бо ти за твою святу любов сподобився радості Небесного Царства.

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 10

Спасительний твій подвиг, преподобний, дійшов до закінчення, на молитві, стоячи на колінах, ти віддав святу твою душу в руки Божі, яку ангели святі вознесли на небеса до престолу Вседержителя, щоб ти предстояв у славі невечірній з усіма святими, співаючи пісню хвали святих Святійшому Слову: алилуя.

Ікос 10

Стіна всіх святих і ченців відрада, Пресвята Діва явилася тобі перед кончиною твоєю, сповістивши про близьке твоє до Бога відходження. Ми ж, дивуючись такому відданню Богоматері, взиваємо до тебе:

Радуйся, бо ти бачив Царицю неба і землі; радуйся, явленням Божої Матері обрадуваний.

Радуйся, вістку від Неї про переселення на небеса прийняв ти; радуйся, праведною кончиною святість житія твого показав ти.

Радуйся, на молитві перед іконою Богоматері зворушений дух твій Богу віддав ти; радуйся, безболісним відходом пророцтво твоє ти виконав.

Радуйся, вінцем безсмертя від руки Вседержителя увінчаний; радуйся, райське блаженство з усіма святими успадкував ти.

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 11

Спів постійний Пресвятій Тройці возносячи, преподобний, ти явився великим подвижником благочестя всім твоїм житієм, заблудлим для напоумлення, хворим душею і тілом на зцілення. Ми ж, будучи вдячними Господеві за таку Його милість до нас, завжди взиваємо до Нього: алилуя.

Ікос 11

Світлостраждальним світильником був ти в житті, богоблаженний отче, і після смерті твоєї ти засяяв як світлосяйне світло Російській землі, бо виточуєш від чесних твоїх мощей потік чудес усім, хто з вірою і любов’ю до тебе звертається. Тому ми, як теплому молитвенику за нас і чудотворцю, взиваємо до тебе:

Радуйся, бо ти безліччю чудес від Бога прославлений; радуйся, любов’ю твоєю ти всьому світу засяяв.

Радуйся, любові Христової вірний послідовнику; радуйся, утіхо всім, хто потребує твоєї допомоги.

Радуйся, джерело чудес невичерпне; радуйся, хворих і недужих зцілителю.

Радуйся, води цілющої колодязю невичерпний; радуйся, бо ти всі краї землі нашої любов’ю твоєю обійняв,
Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 12

Благодать і велику твою сміливість перед Богом знаючи, преподобний отче, молимося: молися тепло до Господа, щоб Він охороняв свою святу Церкву від невір’я і розколу, від бід і напастей, щоб ми оспівували Бога, благодіючого через тебе: алилуя.

Ікос 12

Оспівуючи Твоє прославлення, ублажаємо тебе, преподобний, як великого і сильного молитвеника за нас перед Богом, утішителя і заступника, і з любов’ю виголошуємо так:

Радуйся, Православної Церкви похвало; радуйся, вітчизни нашої щите й огороже.

Радуйся, дороговказе, що всіх направляє до неба; радуйся, ризою твоєю недужих зціляв.

Радуйся, бо ти переміг усі підступи диявольські; радуйся, диких звірів ти своєю лагідністю підкорив.

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 13

О предивний угоднику і великий чудотворцю, преподобний отче Серафиме! Прийми це мале наше моління, що на похвалу тобі підносимо, і, стоячи нині перед престолом Царя царюючих, Господа нашого Ісуса Христа, молися за нас, щоб ми знайшли милосердя Його в день судний, в радості співаючи Йому: алилуя.

Цей кондак читається тричі. Після цього знову читаються перший ікос і перший кондак.

Ікос 1

Ангелів Творець обрав тебе спочатку, щоб своїм житієм ти прославив ім’я Святої Тройці, бо ти воістину явився на землі у плоті серафим, як промінь світлий вічного Сонця правди просвітилося житіє твоє. Ми ж, дивлячись на славні труди твої, з благоговінням і радістю промовляємо до тебе так:

Радуйся, правило віри і благочестя; радуйся, образе лагідності й смирення.

Радуйся, преславне вірних величання; радуйся, претиха скорботним утіхо.

Радуйся, найулюбленіша ченців похвало; радуйся, тим, хто живе у світлі, дивна поміч.

Радуйся, Російської держави славо і огороже; радуйся, Тамбовського краю священна окрасо.

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Кондак 1

Обраний чудотворцю і предивний угоднику Христів, скорий помічнику і молитвенику наш, преподобний отче Серафиме! Величаючи Господа, Який прославив тебе, оспівуємо тебе похвалами. Ти ж, маючи велику сміливість перед Господом, від усяких бід визволи нас, що взиваємо:

Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворцю.

Молитва до преподобного Серафима Саровського

О предивний отче Серафиме, великий Саровський чудотворцю, всім, хто до тебе звертається, скоропослушний помічнику! У дні земного твого життя ніхто від тебе без нічого і непочутим не відходив, але для всіх був солодким вигляд лиця твого і благопривітним голос слів твоїх. До цього ж ти мав великий дар лікування немічних душ, дар зцілення, дар прозріння. Коли ж покликав тебе Бог від земних трудів до небесного упокоєння, любов твоя до нас ніколи не переставала, і неможливо перелічити чудеса твої, що примножилися, як зірки небесні: ось бо ти являєшся людям Божим усіх країв землі нашої і даруєш їм зцілення. Тому ми взиваємо до тебе: о пре тихий і лагідний угоднику Божий, сміливий перед Ним молитвенику, що ніколи не відганяєш тих, хто закликає, піднеси за нас благомогутню твою молитву до Господа сил, щоб Він дарував нам усе благоподібне для цього життя і все, що корисне для душевного спасіння, щоб Він оберігав нас від гріховних падінь і істинного покаяння навчив нас, щоб нам безперешкодно ввійти в Небесне Царство, де ти нині у незаходимій славі сяєш, і там оспівувати з усіма святими Живоначальну Тройцю до кінця віків. Амінь.